Prof. Dr. MUSTAFA METİN DONMA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. MUSTAFA METİN DONMA

T: (0282) 250

M mdonma@nku.edu.tr

W mdonma.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1987-1991
Tez: Ped. Ca´da Saç Zn-Cu düzeyi (1991)
Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TIP PR.
Öğrenim Yılları: 1976-1982
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2017-
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ ANABİLİM DALI
2017-
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2017-
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2016-
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2012-
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2011-2015
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2011-2013
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2011-
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2011-
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2011-
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2011-
Doç. Dr. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2002-2011
İdari Görevler
NKÜ Rektörlüğü Merkez Yönetim Kurul Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2017-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ ANABİLİM DALI
2017-
NKU REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURUL ÜYELİĞİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2017-
NKÜ Rektörlüğü Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2016-
NKÜ Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2016-
NKÜTF Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2012-
NKÜTF Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2011-2015
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2011-2013
NKÜTF Tıpta Uzmanlık Eğitim Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2011-
NKÜTF Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2011-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Chairman 20TH INTERNATİONAL CONFERENCE ON OBESİTY ICO-2018 – MAY 14-15,2018 2018-2018
Member of International Scientific Committee ICPOG 2018: 20TH INTERNATİONAL CONFERENCE ON PEDİATRİC OBESİTY 28-29 JUNE, 2018, LONDON, UNİTED KİNGDOM / İNGİLTERE 2018-2018
Member of International Scientific Committee ICAOTE 2018: 20TH INTERNATİONAL CONFERENCE ON ADVANCES İN OBESİTY THERAPİES AND ENDOCRİNOLOGY 23-24 APRİL, 2018, BOSTON, USA / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2018-2018
Member of International Scientific Committee ICHERD 2018: 20TH INTERNATİONAL CONFERENCE ON HYPERALİMENTATİON AND RELATED DİSORDERS 21-22 JUNE, 2018, TORONTO, CANADA / KANADA 2018-2018
Member of International Scientific Committee ICCTTO 2018: 20TH INTERNATİONAL CONFERENCE ON CURRENT TRENDS İN TREATMENTS FOR OBESİTY 25-26 JUNE, 2018, PARİS, FRANCE / FRANSA 2018-2018
Member of International Scientific Committee ICEMD 2018: 20TH INTERNATİONAL CONFERENCE ON ENDOCRİNE AND METABOLİC DİSEASES 20-21 AUGUST, 2018, LONDON, UNİTED KİNGDOM / İNGİLTERE. 2018-2018
Member of International Scientific Committee ICNDOR 2018: 20TH INTERNATİONAL CONFERENCE ON NEUROENDOCRİNE DİSORDERS AND OBESİTY REHABİLİTATİON 20-21 AUGUST, 2018, LONDON, UNİTED KİNGDOM / İNGİLTERE. 2018-2018
Member of International Scientific Committee ICATO 2018: 20TH INTERNATİONAL CONFERENCE ON ADVANCED TREATMENT FOR OBESİTY 22-23 JANUARY, 2018, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS / HOLLANDA 2018-2018
ÜAK Doçentlik Jüri Üyeliği 2018 yılı 1 (bir) adet YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2018-2018
Editorial Board Member AMERİCAN JOURNAL OF INTEGRATİVE AGRİCULTURAL SCİENCES – JOUPUB – BLOOMFİELD NJ, USA 2018-
Editorial Board Member NORTHERN CLİNİCS OF ISTANBUL – ISTANBUL, TURKEY 2018-
Editorial Board Member OBESİTY AND NUTRİTİONAL DİSORDERS – LİSLE, IL, USA 2018-
Editorial Board Member OPEN BİOLOGY JOURNAL – SHARJAH, U.A.E 2018-
Editorial Board Member OPEN MEDİCİNE JOURNAL- SHARJAH, U.A.E 2018-
Editorial Board Member OPEN JOURNAL OF ASTHMA –– LODZ, POLAND 2018-
Editorial Board Member PEDİATRİCS DİSCİPLİNE OF CLİNİCS İN MEDİCİNE JOURNAL–CHİCAGO IL, USA 2018-
Editorial Board Member PREVENTİVE MEDİCİNE RESEARCH – PİSCO, SİNGAPORE 2018-
Editorial Board Member PHARMATİCAL RESEARCH – NEW YORK NY USA 2018-
Editorial Board Member SCİENCE PG - JOURNALOFCİVİLENG - NEW YORK NY, USA 2018-
Editorial Board Member SM JOURNAL OF PEDİATRİCS- DOVER, USA 2018-
Editorial Board Member THE CLİNİCAL ONCOLOGİST- MARYLAND HEİGHTS, USA 2018-
Editorial Board Member THE JOURNAL OF NUTRİTİONAL THERAPEUTİCS - SAN ANTONİO TX, USA 2018-
Editorial Board Member THE OPEN BİOLOGY JOURNAL- BENTHAM OPEN - SHARJAH, U.A.E 2018-
Editorial Board Member VACCİNES VACCİNATİON OPEN ACCESS - VVOA- TROY MI USA 2018-
Editorial Board Member WORLD JOURNAL OF IMMUNİTY AND IMMUNE SYSTEM – CHİAGO IL, USA 2018-
Kurul Üyeliği GARD (GLOBAL ALLİANCE AGANİST CHRONİC RESPİRATORY DİSEASES) KURUL ÜYELİĞİ 2018-
Kurul Üyeliği YETERLİ VE DENGELİ BESLENME VE HAREKETLİ YAŞAM KURUL ÜYELİĞİ 2018-
Kurul Üyeliği BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURUL ÜYELİĞİ (BMİKK) 2018-
Kurul Üyeliği İL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU KURUL ÜYELİĞİ 2018-
Kurul Üyeliği İL ALKOL İLE MÜCADELE TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU KURUL ÜYELİĞİ 2018-
Kurul Üyeliği İL DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR (TEKNOLOJİ VE KUMAR BAĞIMLILIĞI) İLE MÜCADELE TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU KURUL ÜYELİĞİ 2018-
Kurul Üyeliği İL TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU KURUL ÜYELİĞİ 2018-
Kurul Üyeliği İL BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU KURUL ÜYELİĞİ 2018-
Editorial Board Membership SEJ BURNS, TRAUMA AND INTENSİVE CARE 2018-
Editorial Board Membership JOURNAL OF THE INTERNATİONAL ASSOCİATİON OF ADVANCED TECHNOLOGY AND SCİENCE (JIAATS) 2018-
Co-Editor Editorial Board JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS RESEARCH UPDATES 2018-
Editorial Board Membership JOURNAL OF MOLECULAR AND GENETİC MEDİCİNE 2018-
Editorial Board Membership JOURNAL OF DİABETES UPDATES 2018-
Editorial Board Membership JOURNAL OF BİOİNFORMATİCS AND SYSTEMS BİOLOGY 2018-
Associate Editor / Co-Editor JNPRU _ ASSOCİATE EDİTOR / CO-EDİTOR 2018-
Editorial Board Membership INTERNATİONAL JOURNAL OF ORTHOPEDİCS AND REHABİLİTATİON 2018-
Editorial Board Membership HBSRA – HEALTHCARE BİOLOGİCAL SCİENCES RESEARCH ASSOCİATİON 2018-
Associate Editor Editorial Board Member GLOBAL JOURNAL OF EPİDEMİOLOGY AND PUBLİC HEALTH 2018-
Editorial Board Membership ANESTHESİA CRİTİCAL CARE 2018-
Editorial Board Membership JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS RESEARCH UPDATES 2018-
Editorial Board Member BUSİNESS ADMİNİSTRATİON AND MANAGEMENT – LİSLE, IL, USA 2018-
Editorial Board Member CLİNİCAL MEDİCİNE RESEARCH – NEW YORK NY, USA 2018-
Editorial Board Member CLİNİCS İN PEDİATRİCS – BELMONT CA, USA 2018-
Editorial Board Member CPQ MEDİCİNE- –TORONTO, ONTARİO, CANADA 2018-
Editorial Board Member CURRENT BİOMARKERS – BENTHAMSCİENCE - SHARJAH, U.A.E 2018-
Editorial Board Member DRUG METABOLİSM - SHARJAH, U.A.E 2018-
Editorial Board Member ECRONİCON PAEDİATRİCS – LONDON, UK 2018-
Editorial Board Member ECRONİCON PULMONOLOGY AND RESPİRATORY MEDİCİNE – LONDON, UK 2018-
Editorial Board Member GLOBAL JOURNAL OF EPİDEMİOLOGY – SUN YAT-SEN, CHİNA 2018-
Editorial Board Member GLOBAL SCİENTİFİC RESEARCH JOURNAL OF OBESİTY– ILLİNOİS, USA 2018-
Editorial Board Member GLOBAL SCİENTİFİC LİBRARY (GSL) – CALİFORNİA, USA 2018-
Editorial Board Member INFECTİOUS DİSEASES-DRUG TARGETS - SHARJAH, U.A.E 2018-
Editorial Board Member INTERNATİONAL JOURNAL OF IMMUNOLOGY – WHİTTİER CA, USA 2018-
Editorial Board Member INTERNATİONAL JOURNAL OF PREGNACY AND CHİLD BİRTH–EDMOND OK, USA 2018-
Editorial Board Member INTERNATİONAL JOURNAL OF ORTHOPEDİCS REHABİLİTATİON-RENNES,FRANCE 2018-
Editorial Board Member JOURNAL OF ADVANCEMENT İN PULMONOLOGY – LONDON, UK 2018-
Editorial Board Member JOURNAL OF CLİNİCAL DİABETOLOGY AND CARE – THE GREEN STE., USA 2018-
Reviewer JOURNAL OF IMMUNOLOGİCAL SCİENCES 2018-
Reviewer INTERNATİONAL JOURNAL OF PREGNANCY CHİLD BİRTH 2018-
Reviewer REVİEWER PANEL FOR BENTHAM JOURNALS 2018-
Reviewer REVİEWER PANEL FOR BENTHAM SCİENCE PUBLİSHERS (BSP) 2018-
Reviewer JOURNAL OF IMMUNOLOGİCAL SCİENCES: SCİACCESS PUBLİSHERS, MI, USA, 2018-
Reviewer SM JOURNAL OF PEDİATRİCS: SM ONLİNE SCİENTİFİC RESOURCES LLC, DOVER, USA 2018-
Reviewer JOURNAL OF ASTHMA: UNİVERSİTY OF CİNCİNNATİ COLLEGE OF MEDİCİNE, CİNCİNNATİ OHİO, USA 2018-
Reviewer JOURNAL OF TROPİCAL PEDİATRİCS: OXFORD ACADEMİC, OXFORD, UK 2018-
Reviewer JOURNAL OF PULMONOLOGY AND RESPİRATORY DİSEASE-SCHOLARLY JOURNALS: – HENDERSON NV, USA 2018-
Reviewer JOURNAL OF NEONATAL RESEARCH AND PEDİATRİC CARE: CHEMBİO PUBLİSHER – TROY MI, USA 2018-
Reviewer ACADEMİC RESEARCH JOURNAL OF AGRİCULTURAL SCİENCE AND RESEARCH: ATUFE ROAD SAPELE, DELTA STATE, NİGERİA 2018-
Reviewer INTERNATİONAL JOURNAL OF PREGNANCY AND CHİLDBİRTH: BROOKLYN, NY USA 2018-
Reviewer INTERNATİONAL JOURNAL OF PREGNANCY AND CHİLDBİRTH: BROOKLYN, NY USA 2018-
Reviewer SM JOURNAL OF PEDİATRİCS: DOVER, USA 2018-
Reviewer JOURNAL OF IMMUNULOGİCAL SCİENCES– SCİACCESS PUBLİSHERS: – MI - USA 2018-
Editorial Board Member AMERİCAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY (AASCIT) – NEW YORK NY, USA 2018-
Editorial Board Member AMERİCAN RESEARCH JOURNAL OF INTERNAL MEDİCİNE (ARJ) – CHİCAGO IL, USA 2018-
Editorial Board Member ANNALS OF CLİNİCAL DİABETES AND ENDOCRİNOLOGY –BELMONT, USA 2018-
Editorial Board Member ANNALS OF GYNECOLOGY AND OBSTETRİCS RESEARCH –BELMONT, USA 2018-
Editorial Board Member ANNALS OF NUTRİTİON AND DİETETİCS –DELAWARE, USA 2018-
Editorial Board Member ANNALS OF PEDİATRİC RESEARCH – BELMONT CA, USA 2018-
Editorial Board Member ANTİ-INFLAMMATORY ANTİ-ALLERGY AGENTS İN MEDİCİNAL CHEMİSTRY-SHARJAH, U.A..E 2018-
Editorial Board Member BENTHAM SCİENCE PUBLİSHERS – SHARJAH, U.A.E 2018-
Editorial Board Member ARC JOURNAL OF PEDİATRİCS – ONGOLE, ANDHRA PRADESH, İNDİA 2018-
Editorial Board Member JOURNAL OF CLİNİCAL RESEARCH CASE REPORTS – SHUİ WAİ, HONG KONG 2018-
Editorial Board Member JOURNAL OF CLİNİCS İN PEDİATRİCS – MARYLAND HEİGHTS, USA 2018-
Editorial Board Member JOURNAL OF DRUG DESİGN AND MEDİCİNAL CHEMİSTRY–NEW YORK NY, USA 2018-
Editorial Board Member JOURNAL OF IMMUNULOGİCAL SCİENCES– MI - USA 2018-
Editorial Board Member JOURNAL OF MEDİCİNES DEVELOPMENT SCİENCES– WHİOCE, SİNGAPORE 2018-
Editorial Board Member JOURNAL OF NEONATAL RESEARCH AND PEDİATRİCS CARE –TROY MI, USA 2018-
Editorial Board Member JOURNAL OF RESEARCH NOTES – CHİCAGO IL, USA 2018-
Editorial Board Member MOLECULAR IMAGİNG – LOS ANGELES, USA 2018-
Member of International Scientific Committee NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2017-2017
Member of International Scientific Committee ICOO 2017 – 19TH INTERNATİONAL CONFERENCE ON OVERNUTRİTİON AND OBESİTY 2017-2017
ÜAK Doçentlik Jüri Üyeliği 2017 yılı 12 (oniki) adet YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2017-2017
Member of International Scientific Committee 19TH INTERNATİONAL CONFERENCE OF OBESİTY 25-26 MAY, 2017, LONDON, UNİTED KİNGDOM/İNGİLTERE. 2017-2017
Editorial Board Member GLOBAL SCİENTİFİC RESEARCH JOURNAL OF PEDİATRİCS 2017-
Reviewer JOURNAL OF MEDİCAL AND BİOLOGİCAL SCİENCE RESEARCH - ST. LOUİS / USA 2017-
Reviewer ECRONİCON PAEDİATRİCS (ECPE) – LONDON / UK (İNGİLTERE) 2017-
Reviewer JOURNAL OF CLİNİCAL RESEARCH AND CASE REPORTS LOS ANGELES / USA 2017-
Editorial Board Member GLOBAL SCİENTİFİC RESEARCH JOURNAL OF ALLERGY AND ASTHMA 2017-
Reviewer VİROLOGY IMMUNOLOGY JOURNAL 2017-
Reviewer JOURNAL OF TROPİCAL PEDİATRİCS / OXFORD UNİVERSİTY PRESS – OXFORD / UK (İNGİLTERE) 2017-
Reviewer TUBİTAK: SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU 2017-
Reviewer NORTHERN CLİNİCS OF ISTANBUL 2017-
Reviewer JOURNAL OF NORTHERN CLİNİCS 2017-
Reviewer TURKİSH CLİNİCS JOURNAL OF CASE REPORTS 2017-
Reviewer EC PULMONOLOGY AND RESPİRATORY MEDİCİNE JOURNAL – LONDON / UK (İNGİLTERE) 2017-
NKÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul Üyeliği (BAYEK) NKÜ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURUL ÜYELİĞİ (BAYEK) 2017-
Reviewer SM JOURNAL OF PEDİATRİCS – DOVER / USA 2017-
Reviewer JOURNAL OF PERİNATOLOGY AND PEDİATRİCS – HENRY PUBLİSHİNG GROUP - AUCKLAND / NEW ZELAND 2017-
Editorial Board Member ADVANCES İN OBESİTY TREATMENT 2017-
Editorial Board Member ANNALS OF MEDİCAL CASE REPORTS 2017-
Editorial Board Member ANNALS OF PEDİATRİC RESEARCH JOURNAL 2017-
Editorial Board Member ARC JOURNAL OF PAEDİATRİCS 2017-
Editorial Board Member EC PAEDİATRİCS (ECPE) 2017-
Editorial Board Member EC PULMONOLOGY AND RESPİRATORY MEDİCİNE JOURNAL 2017-
Editorial Board Member INAUGURAL ISSUES FOR OBESİTY AND NUTRİTİONAL DİSORDERS 2017-
Editorial Board Member JOURNAL OF CLİNİCAL CASE REPORTS 2017 2017-
Editorial Board Member JOURNAL OF CLİNİCAL RESEARCH AND CASE REPORTS 2017-
Reviewer Board Member JOURNAL OF PULMONOLOGY AND RESPİRATORY RESEARCH 2017-
Editorial Board Member MED ONE 2017-
Editorial Board Member JAPANESE CLİNİCAL MEDİCİNE 2017 2017-
Editorial Board Member JOURNAL OF PULMONOLOGY AND RESPİRATORY DİSEASES 2017-
Editorial Board Member JOURNAL OF SCİENTİFİC ACHİEVEMENTS 2017-
Editorial Board Member OPEN JOURNAL OF ASTHMA 2017-
Editorial Board Member OPR SCİENCE UPDATES İN NUTRİTİONAL DİSORDERS AND THERAPY 2017-
Editorial Board Member OTOLARYNGOLOGY 2017-
Editorial Board Member SM CHRONİC DİSEASES / OPEN ACCESS ONLİNE JOURNAL 2017-
Editorial Board Member SRL HIV/AIDS AND CLİNİCAL RESARCH 2017-
Editorial Board Member VİROLOGY AND IMMUNOLOGY JOURNAL 2017-
Editorial Board Member JOURNAL OF INTERNATİONAL MEDİCAL RESEARCH 2017-
ÜAK Doçentlik Jüri Üyeliği 2016 yılı (6 altı) adet YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2016-2016
NKÜ Rektörlük Merkez Yönetim Kurul Üyeliği NKÜ REKTÖRLÜK MERKEZ YÖNETİM KURUL ÜYELİĞİ 2016-
PROFESÖR DOKTOR NORTHERN CLINICS OF ISTANBUL 2016-
PROFESÖR DOKTOR JOURNAL OF PERINATOLOGY AND PEDIATRICS 2016-
PROFESÖR DOKTOR GAVIN JOURNAL OF PEDIATRICS 2016-
ÜAK Doçentlik Jüri Üyeliği 2015 yılı 6 (altı) adet YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2015-2015
PROFESÖR DOKTOR SM JOURNAL OF PEDİATRİCS 2015-
PROFESÖR DOKTOR ACADEMİCİANS’ RESEARCH CENTER ARC JOURNAL OF PEDİATRİCS 2015-
PROFESÖR DOKTOR INTERNATİONAL JOURNAL OF MEDİCİNE AND MEDİCAL SCİENCES 2015-
PROFESÖR DOKTOR JACOBS JOURNAL OF OBESİTY 2015-
PROFESÖR DOKTOR SAĞLIK BAKANLIĞI 2015-
PROFESÖR DOKTOR SM JOURNAL OF HEPATİTİS RESEARCH AND TREATMENT 2015-
PROFESÖR DOKTOR OBESİTY RESEARCH AND CLİNİCAL PRACTİCE 2015-
ÜAK Doçentlik Jüri Üyeliği 2014 yılı 3 (üç) adet YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2014-2014
PROFESÖR DOKTOR JOURNAL OF PEDİATRİC NEUROLOGY 2014-
PROFESÖR DOKTOR PLOS ONE 2014-
PROFESÖR DOKTOR INTERNATİONAL INVENTİON JOURNAL OF AGRİCULTURAL AND SOİL SCİENCE 2013-
PROFESÖR DOKTOR INTERNATİONAL JOURNAL OF BASİC AND CLİNİCAL MEDİCİNE 2013-
PROFESÖR DOKTOR NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-
ÜAK Doçentlik Jüri Üyeliği 2012 yılı 3 (üç) adet YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2012-2012
PROFESÖR DOKTOR NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-
PROFESÖR DOKTOR MEDİCAL SCİENCE MONİTOR 2012-
PROFESÖR DOKTOR NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-
PROFESÖR DOKTOR BASİC RESEARCH JOURNAL OF MİCROBİOLOGY 2012-
PROFESÖR DOKTOR COMPREHENSİVE RESEARCH JOURNAL OF MEDİCİNE AND MEDİCAL SCİENCE 2012-
PROFESÖR DOKTOR NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2015
PROFESÖR DOKTOR NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2013
PROFESÖR DOKTOR INTERNATİONAL CHİLDREN AND COMMUNİCATİON CONGRESS 2011-
PROFESÖR DOKTOR NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-
PROFESÖR DOKTOR TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DERGİSİ 2001-
PROFESÖR DOKTOR SOCİAL SCİENCE AND MEDİCİNE 1995-
PROFESÖR DOKTOR AMERİCAN ACADEMY OF PEDİATRİCS, PEDİATRİCS 1991-
PROFESÖR DOKTOR TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DERGİSİ 1991-
PROFESÖR DOKTOR ULTRASOUND İN MEDİCİNE AND BİOLOGY 1991-
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DONMA M. M., DONMA O., Asprosin: Possible target in connection with ghrelin and cytokine network expression in the post-burn treatment, Medical Hypotheses, vol. 18, pp. 163-168, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. DONMA O., DONMA M. M., An Indispensable Parameter in Lipid Ratios to Discriminate between Morbid Obesity and Metabolic Syndrome in Children: High Density Lipoprotein Cholesterol, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Medical and Health Sciences, vol. 12, pp. 214-218, 2018.
Özgün Makale Google Scholar
3. DONMA M. M., DONMA O., Cobalamin, Folate and Metabolic Syndrome Parameters in Pediatric Morbid Obesity and Metabolic Syndrome., International Journal of Medical and Health Sciences, vol. 12, pp. 249-252, 2018.
Özgün Makale Google Scholar
4. DONMA M. M., DONMA O., Evaluation of Systemic-Immune Inflammation Index in Obese Children, International Journal of Medical and Health Sciences, vol. 12, pp. 362-365, 2018.
Özgün Makale googlescholar
5. DONMA O., DONMA M. M., Evaluation of Vitamin D Levels in Obese and Morbid Obese Children. Engineering and Technology, International Journal of Medical and Health Sciences, vol. 12, pp. 245-248, 2018.
Özgün Makale Google Scholar
6. DONMA O., DONMA M. M., The Cooperation among Insulin, Cortisol and Thyroid Hormones in Morbid Obese Children and Metabolic Syndrome, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Medical and Health Sciences, vol. 12, pp. 203-206, 2018.
Özgün Makale Google Scholar
7. DONMA M. M., DONMA O., The Valuable Triad of Adipokine Indices to Differentiate Pediatric Obesity from Metabolic Syndrome: Chemerin, Progranulin, Vaspin., International Journal of Medical and Health Sciences, vol. 12, pp. 240-244, 2018.
Özgün Makale Google Scholar
8. DONMA M. M., BALCI EKMEKÇİ Ö., EKMEKÇİ H., DONMA O., Evaluation of the Markers Affecting Obesity in Children, Qingres Med One, vol. 2, pp. 1-10, 2018.
Özgün Makale Google Scholar
9. DONMA M. M., DEMİRKOL M., EKMEKÇİ H., BALCI EKMEKÇİ Ö., DONMA O., Pentraxin-3, Angiopoietin-like protein-3, Angiopoietin-like protein-4 and Angiopoietin-like protein-8 Levels in Morbid Obese Children, Med One, vol. 1, pp. 1-10, 2017.
Özgün Makale Google Scholar
10. DONMA O., DONMA M. M., Progranulin: Is it a New Adipokin at the Crossroads of Obesity, Metabolic Syndrome and Cancer ?, LIFE: International Journal of Health and Life – Sciences, vol. 3, pp. 29-37, 2017.
Özgün Makale Google Scholar
11. DONMA M. M., DONMA O., The Importance of Some New Clinical Indices in the Evaluation of Childhood Obesity, LIFE: International Journal of Health and Life – Sciences, vol. 3, pp. 16-28, 2017.
Özgün Makale Google Scholar
12. DONMA M. M., DONMA O., Beneficial Effects of Poultry Meat Consumption on Cardiovascular Health and The Prevention of Childhood Obesity, Med One, vol. 1, pp. 1-7, 2017.
Derleme Makale Google Scholar
13. DONMA M. M., DOĞRU M., DEMİRKOL M., ÖZÇAĞLAYAN Ö., TOPÇU B., KURTOĞLU ÖZÇAĞLAYAN T. İ., GÖNEN K. A., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., DOĞRU R., ULUCAN H., KARAKOYUN Ö., EROL M. F., YILDIRIM GÜZELANT A., DONMA O., What is the Important Point related to Follow up Sonographic Evaluation for the Developmental Dysplasia of the Hip ?, Journal of Child Science, vol. 1, pp. 1-4, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
14. DONMA M. M., DONMA O., Associatıon of Depression and Trace Elements in Obese Children, Namık Kemal Medical Journal, vol. 5, pp. 50-57, 2017.
Derleme Makale TR DİZİN
15. DONMA M. M., TAYFUR İ., ERDEM M. N., DEMİRKOL M., TOPÇU B., DONMA O., Evaluation of Gender Difference in Pediatric Trauma Patients Admitted to the Emergency Department, Namık kemal Medical Journal, vol. 5, pp. 16-25, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
16. DONMA O., DONMA M. M., Eosinophils and Platelets: Players of the Game in Morbid Obese Boys with Metabolic Syndrome, International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering, vol. 11, pp. 243-246, 2017.
Özgün Makale Pub Med
17. DONMA M. M., DONMA O., Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio: A Predictor of Cardiometabolic Complications in Morbid Obese Girls, International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering, vol. 11, pp. 247-250, 2017.
Özgün Makale Pub Med
18. KAYA B. K., AYDIN M., DONMA M. M., DEMİRKOL M., BİÇER C., EREL Ö., Association of the thiol disulfide homeostasis with childhood asthma, Journal of Pediatric Biochemistry, vol. 6, pp. 152-155, 2016.
Özgün Makale Scopus
19. DONMA M. M., DEMİRKOL M., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., DONMA O., GENDER DIFFERENCE IN ASSOCIATION WITH INSULIN LEVELS AND PARENTAL BODY MASS INDEX IN UNDERWEIGHT CHILDREN, International Anatolia Academic Online Journal, vol. 4, pp. 1-12, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
20. DONMA M. M., Milestones along the way towards the inflammatory triad of obesity, asthma and liver diseases, SM Journal of Pediatrics, vol. 1, pp. 1003-1004, 2016.
21. DONMA M. M., DONMA O., AYDIN M., DEMİRKOL M., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., TOPÇU B., Gender Differences in Morbid Obese Children: Two New Obesity Indices, International Journal of Medical, Health, vol. 18, pp. 2681-2687, 2016.
Özgün Makale PUB MED
22. DONMA O., DONMA M. M., DEMİRKOL M., AYDIN M., GOKKUS T., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., TOPÇU B., Laboratory Indices in Late Childhood Obesity: The Importance of DONMA Indices, International Journal of Medical, Health, vol. 18, pp. 2688-2694, 2016.
Özgün Makale PUB MED
23. DONMA M. M., DONMA O., Promising Link Between Selenium and Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma in the Treatment Protocols of Obesity as well as Depression, Medical Hypotheses, vol. 89, pp. 79-83, 2016.
SCI
24. YILDIZFER F., DONMA O., YEN M., BALCI EKMEKÇİ Ö., KARATAŞ K. Z. A., KESER Z., İMAL A. E., ÇAĞIL E., MENGİ M., EKMEKÇİ H., ŞAHMAY Ş. S., NALBANTOĞLU B., DONMA M. M., In vitro Fertilization, Proinflammatory Factors and Lipid Peroxidation, International Journal of Fertility and Sterility, vol. 9, pp. 277-284, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
25. DONMA M. M., Potential Mechanisms for Obesity-Asthma Link, Jacobs Journal of Obesity, vol. 1, pp. 1-3, 2015.
Özgün Makale PUB MED
26. DONMA M. M., T Cell Immunity Profile in Pediatric Obesity and Asthma, International Journal of Medical, Health, Biomedical and Pharmaceutical Engineering Sciences, vol. 9, pp. 331-334, 2015.
Özgün Makale PUB MED
27. DONMA M. M., The Importance of Erythrocyte Parameters in Obese Children, International Journal of Medical, Health, Biomedical and Pharmaceutical Engineering Sciences, vol. 9, pp. 327-330, 2015.
Özgün Makale
28. DONMA M. M., DEMİRKOL M., YILDIRIM GÜZELANT A., ÖZÇAĞLAYAN Ö., GÜLEK B., KARAKOYUN Ö., NALBANTOĞLU B., DONMA O., A rare association: Unilateral fibromatosis colli and contrlateral clavicle fracture in a newborn, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra, vol. 10, pp. 40-41, 2015.
Özgün Makale PUB MED
29. AYDIN M., YILMAZ A., DONMA M. M., TÜLÜBAŞ F., DEMİRKOL M., ERDOĞAN M., GÜREL A., Neutrophil lymphocyte ratio in obese adolescents, Northern Clinics of Istanbul, vol. 2, pp. 87-91, 2015.
Özgün Makale PUB MED Erişim Linki
30. DONMA M. M., KARASU E., ÖZDİLEK B., TURGUT B., TOPÇU B., NALBANTOĞLU B., DONMA O., CD4+, CD25+, FoxP3+ T regulatory cell levels in obese, asthmatic, asthmatic obese and healthy children, Inflammation, vol. 4, pp. 1473-1478, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
31. DONMA M. M., DONMA O., TOPÇU B., AYDIN M., TÜLÜBAŞ F., NALBANTOĞLU B., DEMİRKOL M., GÜREL A., New Insulin Sensitivity Index Derived From Fat Mass Index and Quantitative Insulin Sensitivity Check Index, Int J Basic Clin Med, vol. 3, pp. 26-36, 2015.
Özgün Makale PUB MED
32. DONMA M. M., Effect of obesity on endothelial function and subclinical atherosclerosis in children, European Journal of General Medicine, vol. 11, 2014.
Özgün Makale
33. DONMA M. M., Association of fetuin A, adinopectin, interleukin 10 and total antioxidant capacity with IVF outcomes, Iranian Journal of Reproductive Medicine (IJRM), vol. 1, pp. 1-12, 2014.
Özgün Makale
34. DONMA M. M., Evaluation of relationship of use of mobile phones and electronic devices by children and adolescents with parent’s job, sociocultural level, socioeconomic level and use of mobile phone., International Anatolian Academic Online Journal, vol. 2, pp. 18-22, 2014.
Özgün Makale
35. DONMA M. M., The effect of obesity and dietary habits on mean platelet volume and other platelet indices, Journal of Pediatric Biochemistry, vol. 1, pp. 167-170, 2014.
Özgün Makale
36. NALBANTOĞLU B., YAZICI C. M., NALBANTOĞLU A., GÜZEL S., TOPÇU B., ÇELİK GÜZEL E., DONMA M. M., ÖZDİLEK B., MİNTAŞ N. E., Copeptin as a novel biomarker in nocturnal enuresis, Pediatric Urology, vol. 82, pp. 1120-1123, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
37. NALBANTOĞLU B., DONMA M. M., NİŞLİ K., PAKETÇİ C., KARASU E., ÖZDİLEK B., MİNTAŞ N. E., Jacobsen syndrome without thrombocytopenia. A case report and review of the literature, The Turkish Journal of Pediatrics, vol. 55, pp. 203-206, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
38. DONMA M. M., Effect of Overweight on P-Wave and QT Dispersions in Childhood, Arch Turk Soc Cardiol, vol. 41, pp. 515, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
39. DONMA M. M., Is Overweight a Risk of Early Atherosclerosis in Childhood ?, Angiology, pp. 1, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
40. DONMA M. M., Shifting Epidemiology of Hepatitis A Infection and Vaccination Status of Children Aged 6 Months-12 Years: Time for Mass Vaccination, Iran J Pediatr, vol. 3, pp. 276, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
41. DONMA M. M., Çocuklarda fazla kilonun kardiyak fonksiyon üzerine etkisi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol. 41, pp. 714, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
42. DONMA M. M., Does Low Birth Weight Affect P-Wave and QT Dispersion in Childhood ?, PACE, vol. 36, pp. 1481, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
43. DONMA M. M., Low Birth Weight is a Risk for Early Atherosclerosis in Childhood, Journal of The American College of Cardiology, vol. 62, pp. 38-39, 2013.
Özgün Makale
44. DONMA M. M., Sandifer´s Syndrome: A Misdiagnosed and Mysterious Disorder, Iran J Pediatr, vol. 23, pp. 715, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
45. NALBANTOĞLU B., GÜZEL S., KÜÇÜKYALÇIN V., DONMA M. M., ÇELİK GÜZEL E., NALBANTOĞLU A., KARASU E., ÖZDİLEK B., Indices used in differentiation of thalassemia trait from iron deficiency anemia in pediatric population: Are they reliable ?, Pediatric Hematology and Oncology, vol. 29, pp. 472-478, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
46. DONMA M. M., Macrosomia, top of the iceberg: The charm of underlying factors, Pediatrics International, vol. 53, pp. 78-84, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
47. DONMA M. M., of trace element profile of children from Turkey, Children at Risk, The Norwegian Centre for Child Research, Trondheim, 1993, vol. 1, pp. 535, 2010.
Özgün Makale
48. DONMA M. M., Trace elements and physical activity in children and adolescents with depression, Turk J Med Sci, vol. 40, pp. 323, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
49. DONMA M. M., WNT Signaling Pathway in Cardiovascular and Other Clinical Diseases, Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, vol. 22, pp. 93, 2010.
Özgün Makale
50. DONMA M. M., Breast feeding: A Valuable Solution to Decrease Obesity Prevalence and its Complications, School of Communication 2008 ISBN:978-975-404-817-9, vol. 1, pp. 39-52, 2008.
Özgün Makale
51. DONMA M. M., Association between Obesity, Physical Activity, Child’s Mental Health and Communication, Istanbul University, Faculty of Communication 2007 ISBN: 978975404-782-0, vol. 1, pp. 67-75, 2007.
Özgün Makale
52. DONMA M. M., Hair Zinc, Aflatoxin and Malnutrition, Medical Hypotheses, vol. 68, pp. 461, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
53. DONMA M. M., Arsenic and Nickel : Unavoidable Constituents of our Everyday Diet, Med Hypotheses, vol. 66, pp. 681, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
54. DONMA M. M., Metal speciation, phytochemicals and Helicobacter pylori infection, Med Hypotheses, pp. 545, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
55. DONMA M. M., Obesity, Children, Youth and Media, Istanbul University, Faculty of Communication 2006 ISBN:404-761-8, vol. 1, pp. 1286-1297, 2006.
Özgün Makale
56. DONMA M. M., DONMA O., SÖNMEZ S., Prediction of Birth Weight by Ultrasound in Turkish Population. Which formula should be used in Turkey to estimate fetal weight?, Ultrasound in Medicine and Biology, vol. 31, pp. 1577-1581, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
57. DONMA M. M., DONMA O., Cadmium, lead and phytochemicals, Medical Hypotheses, vol. 65, pp. 699-702, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
58. DONMA M. M., Phytonutrients and Children: The Other Side of the Medallion, Food Res Int, vol. 6, pp. 681, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
59. DONMA M. M., Children, healthcare and communication, İstanbul University, School of Communication 2004 ISBN: 975-404-732-4, vol. 1, pp. 587-597, 2004.
Özgün Makale
60. DONMA M. M., A rare brain tumor in childhood: Germinoma of pituitary stalk with arachnoid cyst. Nutritional, diagnostic aspects and therapy, J Nutrition, vol. 1, pp. 3855, 2003.
Özgün Makale
61. DONMA M. M., A rare brain tumor in childhood: Germinoma of pituitary stalk with arachnoid cyst. Nutritional, diagnostic aspects and therapy, J Nutrition, vol. 1, pp. 3855, 2003.
Özgün Makale
62. DONMA M. M., Dietary metals, phytochemicals and cancer, J Nutrition, vol. 1, pp. 3866, 2003.
Özgün Makale
63. DONMA M. M., Effects of dietary habits and physical activity on weight in 4 to 12 years old children, J Royal Soc Prom Health, vol. 1, pp. 14, 2003.
Özgün Makale
64. DONMA M. M., Low Birth Weight : A possible risk factor also for liver diseases in adult life?, Med Hypotheses, vol. 4, pp. 435, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
65. DONMA O., DONMA M. M., Association of headaches and the metals, Biological Trace Elements Research, vol. 90, pp. 1-14, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded
66. DONMA M. M., Environmental factors, preterm delivery and low birth weight infants in Southeastern Turkey, Children’s Health and Environment, Joint Publication of Turkish Medical Association and Association of Physicians for the Environment 2002, vol. 1, pp. 78, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
67. DONMA M. M., Relationship of senescence of pulmonary system to chronic obstructive pulmonary disease in the advanced life, Med Hypotheses, vol. 2, pp. 208, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded
68. DONMA M. M., Noise exposure and headache, Cephalalgia (An ınternational Journal of Headache), vol. 4, pp. 300, 2001.
Özgün Makale
69. DONMA M. M., Association of headaches and the metals, Cephalalgia (An International Journal of Headache), vol. 4, pp. 343, 2001.
Özgün Makale
70. DONMA M. M., Attitudes of Mothers With the Infants Aged 0 – 12 Months Towards Lactation, J Perinat Med, vol. 2, pp. 62, 2001.
Özgün Makale
71. DONMA M. M., Clinical efficacy of nimesulide against paracetamol and ibuprofen for the treatment of headache in children with upper respiratory tract infections, Cephalalgia (An International Journal of Headache), vol. 4, pp. 464, 2001.
Özgün Makale
72. DONMA M. M., Effects of noise on human health. In Noise, Health and Environmental Standards, 17th ICA Proceedings Book, vol. 1, pp. 1, 2001.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
73. DONMA M. M., Attitudes and behaviors of the parents with 0-12 years old children towards antibiotic use in infections, The Official Journal of the Balkan Medical Union, vol. 1, pp. 42, 2000.
Özgün Makale
74. DONMA M. M., Clinical efficacy of nimesulide against paracetamol and acetylsalicylate for the treatment of headache in children with upper respiratory tract infections, Cephalalgia (An International Journal of Headache), vol. 4, pp. 386, 2000.
Özgün Makale
75. DONMA M. M., DONMA O., Infant feeding and growth : A study on Turkish infants from birth to six months, Pediatrics International, vol. 11, pp. 542-548, 1999.
Özgün Makale SCI-Expanded
76. DONMA M. M., Clinical efficacy of piracetam in treatment of breath holding spells., Pediatric Neurology, vol. 1, pp. 41-45, 1998.
Özgün Makale SCI-Expanded
77. DONMA M. M., DONMA O., The influence of feeding patterns on head circumference among Turkish infants during the first six months of life, Brain Dev, vol. 1, pp. 393, 1997.
Özgün Makale SCI-Expanded
78. DONMA M. M., New therapeutic approaches in paediatric patients with allergic respiratory diseases: A new potent topical anti – inflammatory corticosteroid: Fluticasone Propionate, Singapore Paediatr J, vol. 1, pp. 113, 1996.
Özgün Makale
79. DONMA M. M., Diagnostic Efficacy of adenosine deaminase for future therapeutic approaches in immunodeficiency disorders, Lab Med Int, vol. 1, pp. 16, 1996.
Özgün Makale
80. DONMA M. M., Evaluation of various aspects of paediatric malignancies in Turkey and Turkey’s status in health statistics, Med Hypotheses, vol. 1, pp. 281, 1996.
Özgün Makale SCI-Expanded
81. DONMA M. M., DONMA O., TAŞ M. A., Hair zinc and copper concentrations and zinc: Copper ratios in pediatric malignancies and healthy children from Southeastern Turkey, Biological Trace Elements Research, vol. 36, pp. 51-63, 1993.
Özgün Makale SCI-Expanded
82. DONMA M. M., Serum lipids, lipoproteins and apolipoproteins in untreated essential hypertension, J Hum Hypertens, vol. 1, pp. 311, 1993.
Özgün Makale SCI-Expanded
83. DONMA M. M., Evaluation of trace element profile of children from Turkey, Children at Risk, vol. 1, pp. 535, 1993.
Özgün Makale
84. DONMA M. M., Prenatal screening for Down’s Syndrome, J. Singapore Paediatr Soc, vol. 1, pp. 42, 1993.
Özgün Makale
85. DONMA M. M., Cephalosporins in childhood bacterial meningitis, J Singapore Paediatr Soc, vol. 1, pp. 141, 1992.
Özgün Makale
86. DONMA O., GÜNBEY S., TAŞ M. A., DONMA M. M., ZINC, COPPER, AND MAGNESIUM CONCENTRATIONS IN HAIR OF CHILDREN FROM SOUTHEASTERN TURKEY, Biol Tr El Res, vol. 24, pp. 39-47, 1990.
Özgün Makale SCI-Expanded
87. DONMA M. M., Serum fructosamine and lipid profile in children with malignant diseases, Acta Paediatr Jpn, vol. 1, pp. 541, 1990.
Özgün Makale SCI-Expanded
88. DONMA M. M., Serum fructosamine and lipid profile in type I diabetic children in Turkey, Paediatr Indones, vol. 1, pp. 204, 1990.
Özgün Makale
89. DONMA M. M., DONMA O., Apolipoproteins: Biochemistry, methods and clinical significance, Biochem Educ, vol. 17, pp. 63-68, 1989.
Özgün Makale
90. DONMA M. M., Screening for haemoglobinopathies in the newborns in southeastern part of Turkey, Pak J Biochem, vol. 1, pp. 55, 1988.
Özgün Makale
91. DONMA M. M., Serum copper and zinc values compared with serum iron, total iron binding capacity, and transferrin saturation in sickle cell trait. A preliminary report, Biol Tr El Res, vol. 1, pp. 37, 1986.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DONMA M. M., Effect of overweight on cardiac function in children, Türk Kardiyoloji Deneği Arşivi, cilt 41, ss. 714-723, 2013.
Özgün Makale pub med
2. DONMA M. M., Astımlı ve Alerjik Rinitli Çocuklarda Total IgE, CRP ve Kan Sayım Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Dicle Medical Journal, cilt 40, ss. 57-61, 2013.
Özgün Makale Erişim Linki
3. DONMA M. M., Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne başvuran çocuklarda idrar örneklerinden izole edilen etkenler ve antibiyotik direnç durumları, Cumhuriyet Medical Journal, cilt 35, ss. 1, 2013.
Özgün Makale Erişim Linki
4. DONMA M. M., Astımlı Çocuklarda Tedavi Sonrası Total IgE, CRP ve Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Düzce Medical Journal, cilt 15, ss. 7, 2013.
Özgün Makale Erişim Linki
5. DONMA M. M., Çocuklarda obezitenin sol ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine etkisi, Koşuylu Kalp Dergisi, cilt 16, ss. 223, 2013.
Özgün Makale
6. DONMA M. M., Endothelial dysfunction in children with low birth weight who had not been born at preterm, Gaziantep Medical Journal, ss. 164, 2013.
Özgün Makale
7. DONMA M. M., Yenidoğanda Over Kisti, Çocuk Dergisi, ss. 36, 2013.
Özgün Makale Erişim Linki
8. DONMA M. M., Sigaranın Çocuk Sağlığı Üzerine Olumsuz Etkileri, Yeşilay Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. DONMA M. M., Yenidoğan Hiperbilirubinemisi Yönetimi ve Tedavideki Yenilikler, Sendrom Pediatri Dergisi, cilt 20, ss. 54, 2008.
Özgün Makale
10. DONMA M. M., 35 hafta ve üzerindeki gebelik dönemi sonrası doğan yenidoğanlarda gelişen hiperbilirubineminin yönetimi, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, J Pediatr, cilt 1, ss. 186, 2007.
Özgün Makale
11. DONMA M. M., Çocuk Hakları ve Barış, Zil ve Teneffüs Dergisi, Eleştirel Pedagoji Dergisi, cilt 1, ss. 64, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. DONMA M. M., Sağlık Haftası, İstanbul’ da Sağlık Dergisi, cilt 1, ss. 1, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. DONMA M. M., Pediatrik yoğun bakım, kan transfüzyonu ve eritropoietin, Şişli Etfal Hastanesi 105. Kuruluş Yılı Şişli Etfal Tıp Günleri 6. Kongresi, Kongre Kitabı, cilt 1, ss. 109, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
14. DONMA M. M., Pediatrik yoğun bakım, oksidanlar ve antioksidan tedavi, Şişli Etfal Hastanesi 105. Kuruluş Yılı Şişli Etfal Tıp Günleri 6. Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, cilt 1, ss. 112, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
15. DONMA M. M., Yaygın damariçi pıhtılaşması: Yönetimi ve tedavideki tartışmalar, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, cilt 7, ss. 49, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
16. DONMA M. M., Zatürre çocukları tehdit ediyor, İletim (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Aylık Uygulama Gazetesi)- “Çocuk ve İletişim” Özel Sayısı, cilt 19, ss. 15, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
17. DONMA M. M., Yaygın damar içi pıhtılaşması: Tanı koymada laboratuvarın önemi, Hipokrat Kardiyoloji Dergisi, cilt 4, ss. 158, 2004.
Özgün Makale
18. DONMA M. M., Pediatride HPLC kullanımına ilişkin son gelişmeler, GATA HPLC ve diğer separasyon teknikleri sempozyumu Kitabı, cilt 1, ss. 1, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
19. DONMA M. M., Akustik çevrenin yaşamımızdaki önemi, Akustik, cilt 1, ss. 81, 2000.
Özgün Makale
20. DONMA M. M., Okul öncesi çocuklarda pasif sigara içiminin solunum semptomları üzerine etkisi, 1. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, ss. 86, 2000.
Özgün Makale Erişim Linki
21. DONMA M. M., Akut otitis medialı çocuklarda klaritromisin ve sefaklor tedavisine alınan yanıtların değerlendirilmesi, Klinik Gelişim, cilt 1, ss. 4039, 1996.
Özgün Makale
22. DONMA M. M., A grubu beta-hemolitik streptokoklara bağlı akut üst solunum yolu infeksiyonlu çocuk hastalarda azitromisin ve eritromisin tedavisine alınan sonuçların değerlendirilmesi, İnfeksiyon Dergisi, cilt 1, ss. 111, 1994.
Özgün Makale
23. DONMA M. M., Çocuklardaki A grubu beta-hemolitik streptokoklara bağlı akut üst solunum yolu infeksiyonlarında azitromisin ve penisilin V tedavisine alınan yanıtların değerlendirilmesi, ANKEM Dergisi, cilt 1, ss. 255, 1993.
Özgün Makale
24. DONMA M. M., Aminoglikozid tedavisi sırasında toksisite sorunu ve serum ilaç düzeyi saptanmasının önemi, İnfeksiyon Dergisi, cilt 1, ss. 77, 1992.
Özgün Makale
25. DONMA M. M., Pediatrik malignansili febril nötropenik hastalarda ampirik antibiyotik tedavisinde mezlosillin + amikasin ve seftazidim + amikasin etkinliğinin karşılaştırılması, ANKEM Dergisi, cilt 1, ss. 38, 1991.
Özgün Makale
26. DONMA M. M., Sık kan transfüzyonu yapılan pediatrik maligniteli hastalarda HbsAg sıklığı, İnfeksiyon Dergisi, cilt 1, ss. 79, 1991.
Özgün Makale
27. DONMA M. M., Çocukluk çağında stafilokoksik pnömoniler, İnfeksiyon Dergisi, cilt 1, ss. 79, 1991.
Özgün Makale
28. DONMA M. M., Çocuklardaki üst solunum yolu infeksiyonlarında fenoksimetil-penisilin ve amoksisilin+klavulanat tedavisinde alınan yanıtların değerlendirilmesi, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 100, 1990.
Özgün Makale
29. DONMA M. M., Pediatrik malignansili ateşli nötropenik hastalarda sefotaksim + amikasin kombinasyonu etkinliği, SSYB Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni, cilt 1, ss. 253, 1990.
Özgün Makale
30. DONMA M. M., Akut bakteriyel ishalde üçüncü kuşak sefalosporinler, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 39, 1990.
Özgün Makale
31. DONMA M. M., Akut faz reaktanlarının idrar yolu enfeksiyonlarının lokalizasyonundaki değeri, Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, cilt 1, ss. 274, 1990.
Özgün Makale
32. DONMA M. M., Beşik ölümü, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 241, 1990.
Özgün Makale
33. DONMA M. M., Çocuklarda acil hipertansiyon tedavisinde sublingual nifedipin kullanımının yeri, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 134, 1990.
Özgün Makale
34. DONMA M. M., Çocuklarda üriner sistem infeksiyonlarında oral sefuroksim aksetil etkinliği, ANKEM Dergisi, cilt 1, ss. 558, 1990.
Özgün Makale
35. DONMA M. M., Çocuk polikliniğine başvuran hastalarda amebiazis ve giardiazisin dağılımı ile bu hastalarda metronidazol ve ornidazol tedavisine alınan yanıtların değerlendirilmesi, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 60, 1990.
Özgün Makale
36. DONMA M. M., DÜTF Çocuk Kliniğinde izlenen brusellozisli olguların değerlendirilmesi, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 21, 1990.
Özgün Makale
37. DONMA M. M., DÜTF Çocuk Kliniğinde izlenen neonatal ve çocukluk çağı tetanozlu olguların değerlendirilmesi, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 1, 1990.
Özgün Makale
38. DONMA M. M., DÜTF Pediatri polikliniğinde 1988-1989 yılları içinde kalp hastalığı saptanan olguların değerlendirilmesi, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 126, 1990.
Özgün Makale
39. DONMA M. M., Hiperbilirubinemili yenidoğanlarda genel özellikler ve tedavi, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 74, 1990.
Özgün Makale
40. DONMA M. M., İki olgu nedeniyle BCG aşısına bağlı tüberküloz menenjit, İnfeksiyon Dergisi, cilt 1, ss. 245, 1990.
Özgün Makale
41. DONMA M. M., İki olgu nedeniyle D vitaminine bağımlı rahitis tip I ve tip II, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 55, 1990.
Özgün Makale
42. DONMA M. M., İkiz iki olgu nedeniyle spasmus nutans, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 184, 1990.
Özgün Makale
43. DONMA M. M., Pediatrik malignansili hastalarda kemoterapiye sekonder olarak gelişen nötropenilerde lityum karbonat tedavisinin etkisi, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 139, 1990.
Özgün Makale
44. DONMA M. M., Pediatrik malignitelerde tanı ve remisyon dönemlerinde serum total laktik dehidrogenaz enzimi ve değeri, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 96, 1990.
Özgün Makale
45. DONMA M. M., Üç olgu nedeniyle çocukluk çağında hemolitik üremik sendrom, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 115, 1990.
Özgün Makale
46. DONMA M. M., Yenidoğan döneminde beyazküre, immatür nötrofil, total nötrofil, lenfosit, monosit, ve eozinofillerin normal değerleri, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 125, 1990.
Özgün Makale
47. DONMA M. M., Yenidoğanın hiperbilirubinemisinde fenobarbital tedavisinin etkinliği, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 119, 1990.
Özgün Makale
48. DONMA M. M., Akut myeloblastik lösemide chloroma, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 227, 1989.
Özgün Makale
49. DONMA M. M., Arthrogryposis multiplex congenita olgusu, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 320, 1989.
Özgün Makale
50. DONMA M. M., Bir olgu nedeniyle akciğer tüberkülozuyla birlikte nörofibromatozis, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 301, 1989.
Özgün Makale
51. DONMA M. M., Bir olgu nedeniyle inek sütü allerjisiyle birlikte primer pulmoner hemosiderozis (Heiner sendromu), DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 211, 1989.
Özgün Makale
52. DONMA M. M., Bir olgu nedeniyle Marfan sendromu, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 297, 1989.
Özgün Makale
53. DONMA M. M., Bir olgu nedeniyle psödotümörserebri, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 306, 1989.
Özgün Makale
54. DONMA M. M., Bir osteopetrozis olgusu, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 315, 1989.
Özgün Makale
55. DONMA M. M., Çocukta leiomyosarkoma olgusu, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 292, 1989.
Özgün Makale
56. DONMA M. M., Malnütrisyonlu çocuklarda bakır ve çinko düzeyleri, DÜTF Dergisi, cilt 1, ss. 133, 1989.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. DONMA M. M., Effect of use of mobile phone and electronic devices in the childhood and adolescence on body mass index and sleep time as well as fast-food consumption and physical activity, International Journal of Basic and Clinical Medicine, cilt 2, ss. 113-117, 2014.
Özgün Makale
2. DONMA M. M., Sigaranın Çocuk Sağlığı Üzerine Olumsuz Etkileri, Yeşilay Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, cilt 1, ss. 1, 2011.
Özgün Makale
3. DONMA M. M., Annenin Sigara Kullanımının Çocuğun Beyin ve Sinir Sistemi Gelişimi ile Okul Başarısı Üzerine Olan Olumsuz Etkileri, Yeşilay Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, 2010.
Özgün Makale
4. DONMA M. M., Sigara kullanımı ile kalp damar hastalıkları arasındaki yakın ilişki, Yeşilay Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, cilt 81, ss. 24, 2010.
Özgün Makale
5. DONMA M. M., Annenin Sigara Kullanımının Çocuğun Akıl Sağlığı ve Davranışları Üzerine Olumsuz Etkileri, Yeşilay Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, cilt 80, ss. 26, 2009.
Özgün Makale
6. DONMA M. M., Gebelikte Sigara kullanımı ve Çocukluk Çağı Obezitesi, Yeşilay Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, cilt 80, ss. 30, 2009.
Özgün Makale
7. DONMA M. M., Sigara ve Beslenme, Yeşilay Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, cilt 80, ss. 36, 2009.
Özgün Makale
8. DONMA M. M., The Importance of Social Services for the Interaction Between Marital Problems, Social and Physical Environment and Child Health, http://www.shcek.gov.tr/Yayinlar/Sempozyum/Ul.Sos.Hiz.SempozyumKitabi, cilt 1, ss. 346, 2006.
Özgün Makale
9. DONMA M. M., Yenidoğan döneminde serum bilirübin seviyeleri üzerine beslenme şeklinin ve sıklığının etkisi, Dirim, cilt 1, ss. 220, 1997.
Özgün Makale
10. DONMA M. M., Çocuk ve Ağrı, Dirim, cilt 1, ss. 178, 1996.
Özgün Makale
11. DONMA M. M., Karaciğer hastalıklarında hematolojik değerlendirme ve hemostaz, Dirim, cilt 1, ss. 110, 1993.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. SAMANCI N., DONMA M. M., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., BECERİR T., KIZILCA Ö., Pediatrik Öykü Alma ve Fizik Muayene Uygulaması, Bölüm: Pediatrik Öykü Alma ve Fizik Muayene Uygulaması, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Editör: Samancı N, Donma MM, Nalbantoğlu B, Nalbantoğlu A, Becerir T, Kızılca O, 2017.
Ders Kitabı
2. DONMA M. M., VITAMINS, MINERALS AND METABOLIC PATHWAYS IN HEALTH AND DISEASES, Yayın Yeri: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI; 4989. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ YAYINLARI; 285., 2012.
3. DONMA M. M., Ulusal Akademik Yayıncılığımızı Geliştirmek için Önerilen Düzenlemeler, Yayın Yeri: Reha Matbaacılık, 2009.
4. DONMA M. M., Çocuk Beslenmesinin Tıpta Biyolojik ve Etik Yönleri İle Değerlendirilmesi, Yayın Yeri: Reha Matbaacılık, 2008.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DONMA O., DONMA M. M., An Indispensable Parameter in Lipid Ratios to Discriminate between Morbid Obesity and Metabolic Syndrome in Children: High Density Lipoprotein Cholesterol, 20th International Conference of Obesity (ICO), XXth World Academy of Science, Engineering and Technology Conference (14.05.2018-15.05.2018).
Tam metin bildiri
2. DONMA M. M., DONMA O., “Cobalamin, Folate and Metabolic Syndrome Parameters” in Pediatric Morbid Obesity and Metabolic Syndrome, 20th International Conference of Obesity (ICO), XXth World Academy of Science, Engineering and Technology Conference (14.05.2018-15.05.2018).
Tam metin bildiri
3. DONMA M. M., DONMA O., Evaluation of Systemic Immune-Inflammation Index in Obese Children, 20th International Conference of Obesity (ICO), XXth World Academy of Science, Engineering and Technology Conference (14.05.2018-15.05.2018).
Tam metin bildiri
4. DONMA O., DONMA M. M., Evaluation of Vitamin D Levels in Obese and Morbid Obese Children, 20th International Conference of Obesity (ICO), XXth World Academy of Science, Engineering and Technology Conference (14.05.2018-15.05.2018).
Tam metin bildiri
5. DONMA O., DONMA M. M., The Cooperation among Insulin, Cortisol and Thyroid Hormones in Morbid Obese Children and Metabolic Syndrome, 20th International Conference of Obesity (ICO), XXth World Academy of Science, Engineering and Technology Conference (14.05.2018-15.05.2018).
Tam metin bildiri
6. DONMA M. M., DONMA O., The Valuable Triad of Adipokine Indices to Differentiate Pediatric Obesity from Metabolic Syndrome: Chemerin, Progranulin, Vaspin, 20th International Conference of Obesity (ICO), XXth World Academy of Science, Engineering and Technology Conference (14.05.2018-15.05.2018).
Tam metin bildiri
7. DONMA M. M., KOÇ G., BALPETEK E., DONMA O., Evaluation of Platelet Indices in Overweight and Obese Children, The International Medical Students’ Congress of Bucharest (06.12.2017-10.12.2017).
Özet bildiri
8. DONMA M. M., BALPETEK E., KOÇ G., DONMA O., Red Blood Cell Distribution Width During Overweight Stage Towards Childhood Obesity, The International Medical Students’ Congress of Bucharest (06.12.2017-10.12.2017).
Özet bildiri
9. DONMA M. M., DONMA O., The Importance of Some New Clinical Indices in the Evaluation of Childhood Obesity, 22nd International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR) (14.09.2017-15.10.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. DONMA O., DONMA M. M., Progranulin: Is it a New Adipokin at the Crossroads of Obesity, Metabolic Syndrome and Cancer ?, 22nd International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR) (14.09.2017-15.09.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. DONMA O., DONMA M. M., Eosinophils and Platelets: Players of the Game in Morbid Obese Boys with Metabolic Syndrome, 19th International Conference of Obesity (ICO) (25.05.2017-26.05.2017).
Tam metin bildiri
12. DONMA M. M., DONMA O., Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio: A Predictor of Cardiometabolic Complications in Morbid Obese Girls, 19th International Conference of Obesity (ICO) (25.05.2017-26.05.2017).
Tam metin bildiri
13. DONMA M. M., ARSLAN H. E., DONMA O., A Current Topic In Pediatric Nutrition: Probiotics, 1st International 3rd National Medical Student Congress (06.05.2017-08.05.2017).
Özet bildiri
14. DONMA M. M., ÇIDIK A., DONMA O., A Major and Dangerous Nutritional Approach Threatening Child and Youth Health: Fast Food and Childhood Obesıty, 1st International 3rd National Medical Student Congress (06.05.2017-08.05.2017).
Özet bildiri
15. DONMA M. M., KURT A., DONMA O., An Increasing Threat To World’s Children: Climate Change, 1st International 3rd National Medical Student Congress “Emergency Medicine (06.05.2017-08.05.2017).
Özet bildiri
16. DONMA M. M., KAYA Y., DONMA O., An Inexplicable Death For Infants: Sudden Infant Death Syndrome, 1st International 3rd National Medical Student Congress (06.05.2017-08.05.2017).
Özet bildiri
17. DONMA M. M., GÖKÇE E., DONMA O., An Overlooked, Rare But Quite Sıgnificant Anatomic Abnormality: Dextrocardia What are the Important Points ?, 1st International 3rd National Medical Student Congress (06.05.2017-08.05.2017).
Özet bildiri
18. DONMA M. M., ŞAHUTOĞLU İ., DONMA O., A Serious Global Health Problem: Child Physical Abuse, 1st International 3rd National Medical Student Congress (06.05.2017-08.05.2017).
Özet bildiri
19. DONMA M. M., ÖZKAN A., DONMA O., Cyanotic Congenital Heart Defect Threatening Life in Children: Tetralogy of Fallot, 1st International 3rd National Medical Student Congress (06.05.2017-08.05.2017).
Özet bildiri
20. DONMA M. M., ERKAN G. C., DONMA O., Demographic Characterıstics of Pediatrıc Trauma Cases Applied to Casualty Department, 1st International 3rd National Medical Student Congress (06.05.2017-08.05.2017).
Özet bildiri
21. DONMA M. M., KIZIL M., DONMA O., The Assessment of Traumatic Children in Pediatric Emergency Clinic, 1st International 3rd National Medical Student Congress (06.05.2017-08.05.2017).
Özet bildiri
22. DONMA M. M., YILMAZ E., DONMA O., The Importance of Clinical Approach To Chronic Repetitive Lower Respiratory Tract Infections, 1st International 3rd National Medical Student Congress (06.05.2017-08.05.2017).
Özet bildiri
23. DONMA M. M., DEMİREL E., DONMA O., The Multidisciplinary Approach to Adopted Child, 1st International 3rd National Medical Student Congress (06.05.2017-08.05.2017).
Özet bildiri
24. DONMA M. M., Beneficial Effects of Poultry Meat Consumption on Cardiovascular Health and The Prevention of Childhood Obesity, 4th International Poultry Meat Congress (26.04.2017-30.05.2017).
Tam metin bildiri
25. NALBANTOĞLU A., ÇELİK GÜZEL E., DONMA M. M., NALBANTOĞLU B., Correlation between vitamin D levels and insulin resistance among obese children, 6th International Trakya Family Medicine Congress (15.03.2017-19.03.2017).
Özet bildiri
26. DONMA M. M., DONMA O., New horizons regarding how to manage burn in regenerative medicine, The Inaugural UK Regenerative Medicine Conference (20.09.2016-21.09.2016).
Poster
27. DONMA O., DONMA M. M., Potential applications of trace elements in regenerative medicine, The Inaugural UK Regenerative Medicine Conference (20.09.2016-21.09.2016).
Poster
28. AYDIN M., DONMA M. M., DONMA O., NALBANTOĞLU B., TÜLÜBAŞ F., TOPÇU B., DEMİRKOL M., YILMAZ A., KÜÇÜKYALÇIN V., GÜREL A., Asymmetric dimethylarginine as risk marker of endothelial dysfunction in obese children, P-04.02.2-022- (03.09.2016-08.09.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
29. DONMA M. M., DONMA O., AYDIN M., DEMİRKOL M., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., TOPÇU B., Gender Differences in Morbid Obese Children: Two New Obesity Indices, 18th International Conference of Obesity (23.05.2016-24.04.2016).
Sözlü Bildiri
30. DONMA O., DONMA M. M., DEMİRKOL M., AYDIN M., GÖKKUŞ T., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., TOPÇU B., Laboratory Indices in Late Childhood Obesity: The Importance of DONMA Indices, 18th International Conference of Obesity (23.05.2016-24.04.2016).
Sözlü Bildiri
31. DONMA M. M., DONMA O., Assessment of adiposity risk by parental education among children, Eastern Mediterranean International Medical Student’s Congress (19.05.2016-21.05.2016).
Sözlü Bildiri
32. DONMA M. M., DONMA O., Association between junk foods and T cell immunity in the pathogenesis of asthma among children, Eastern Mediterranean International Medical Student’s Congress (19.05.2016-21.05.2016).
Sözlü Bildiri
33. DONMA M. M., DONMA O., Birth weight, length and body mass index values in moderate to late preterm and term newborn twins, Eastern Mediterranean International Medical Student’s Congress (19.05.2016-21.05.2016).
Sözlü Bildiri
34. DONMA M. M., DONMA O., Born too soon: Birth head, abdomen and thorax circumferences compared to those of twins born at or near term, Eastern Mediterranean International Medical Student’s Congress (19.05.2016-21.05.2016).
Sözlü Bildiri
35. DONMA M. M., DONMA O., Insulin resistance profile in morbid obese children with and without metabolic syndrome, SaMED International Medical Students Congress (04.02.2016-07.02.2016).
Sözlü Bildiri
36. DONMA M. M., DEMİRKOL M., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., DONMA O., Evaluation of the insulin sensitivity indices in accordance with the cut off points in morbid obese boys, 1st Congress of The European Young Paediatricians’ Association EURYPA (04.12.2015-06.12.2015).
Poster
37. DONMA M. M., DEMİRKOL M., TOPÇU B., NALBANTOĞLU B., DONMA O., Gender difference in association with insulin levels and parental body mass index in underweight children, 1st Congress of The European Young Paediatricians’ Association EURYPA (04.12.2015-06.12.2015).
Poster
38. DONMA M. M., DEMİRKOL M., NALBANTOĞLU B., DONMA O., Regulatory T cells and insulin resistance within the triangle of obesity, asthma and liver diseases, 1st Congress of The European Young Paediatricians’ Association EURYPA (04.12.2015-06.12.2015).
Poster
39. DONMA M. M., DEMİRKOL M., NALBANTOĞLU B., DONMA O., The positive family history of hypertension and coronary heart diseases among grandparents as a risk factor for childhood obesity, 1st Congress of The European Young Paediatricians’ Association EURYPA (04.12.2015-06.12.2015).
Poster
40. AKKOYUN D. Ç., ALTINTAŞ N., AKYÜZ A., ALPSOY Ş., TÜLÜBAŞ F., TOPÇU B., DONMA M. M., Increased asymmetric dimethyl arginine and homocysteine levels associated with pulmonary artery stiffness in children with stable asthma, 31.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi (22.10.2015-25.10.2015).
Tam metin bildiri
41. DONMA M. M., KARASU E., ÖZDİLEK B., TURGUT B., TOPÇU B., NALBANTOĞLU B., DONMA O., T Cell Immunity Profile in Pediatric Obesity and Asthma, XIII. International Conference of Obesity / ICO 2015, World Academy of Science, Engineering and Technology/WASET (25.05.2015-26.05.2015).
Tam metin bildiri
42. DONMA O., DONMA M. M., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., TÜLÜBAŞ F., AYDIN M., GÖKKUŞ T., GÜREL A., The Importance of Erythrocyte Parameters in Obese Children, XIII. International Conference of Obesity / ICO 2015, World Academy of Science, Engineering and Technology/WASET (25.05.2015-26.05.2015).
Tam metin bildiri
43. EGELİ B., SOYKUT E., ÖZGÜL H., KÜÇÜK İ., GÜNDEŞ E., DONMA M. M., DONMA O., Identification of Previously Undiagnosed Diabetes and Prediabetes Among İndividuals Subjected to Diabetes Risk Screening and Associations With Obesity, 5th International Medical Students’ Research Congress Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty (15.05.2015-17.05.2015).
Poster
44. HAN N., DONMA M. M., DEMİRKOL M., ÖZCAN S., MUHDEREM N., DONMA O., Childhood Cancers and Genetic Predispositions, Trakya 9th National & 1st International Pediatrics and Pediatric Surgery Medical Student Congress (01.05.2015-03.05.2015).
Özet bildiri
45. DONMA M. M., Effect of obesity on endothelial function and subclinical atherosclerosis in children, 29th International Turkish cardiology Conference (29.10.2013-29.10.2013).
Sözlü Bildiri
46. DONMA M. M., Low Birth Weight is a Risk for Early Atherosclerosis in Childhood, 29th International Turkish cardiology Conference (29.10.2013-29.10.2013).
Sözlü Bildiri
47. DONMA M. M., and Trace Element Interactions in Children, XIIth International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins 2007.
Poster
48. DONMA M. M., A possible link between “Zinc, Thyroid Hormones, Retinoids” and Aflatoxins, XIIth International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins 2007.
Poster
49. DONMA M. M., A rare brain tumor in childhood: Germinoma of pituitary stalk with arachnoid cyst. Nutritional, diagnostic aspects and therapy, International Research Conference on Food, Nutrition and Cancer, Washington DC, 2003.
Poster
50. DONMA M. M., Association between Obesity, Physical Activity, Child’s Mental Health and Communication, 3rd International Children and Communication Congress 2007.
Davetli konuşmacı
51. DONMA M. M., Association of headaches and the metals, The 10th Congress of the International Headache Society IHC 2001, Liberty from Headache, New York City, New York, USA,.
Poster
52. DONMA M. M., Attitudes and behaviors of the parents with 0-12 years old children towards antibiotic use in infections, Semaine Medicale Balkanique, 2000, Archives of the Balkan Medical Union.
Poster
53. DONMA M. M., Attitudes of Mothers With the Infants Aged 0 – 12 Months Towards Lactation, IXth Congress of European Society for the Study and Prevention of Infant Death (9th ESPID) 2001.
Poster
54. DONMA M. M., Breast feeding and ethics, International Children and Communication Congress 2008.
Davetli konuşmacı
55. DONMA M. M., Breast feeding: A Valuable Solution to Decrease Obesity Prevalence and its Complications, 4th International Children Films Festival & Congress 2007.
Davetli konuşmacı
56. DONMA M. M., Candida tarafından meydana getirilen napkin dermatitli yenidoğanlarda ve bebeklerde tiokonazol ile ketokonazol kremlerin etkinlik ve toleranslarının plasebo kontrollü olarak karşılaştırılması, XXXIII. Türk Pediatri Kongresi 1997 (Uluslararası Katılımla Çocukluk Çağında Acil Hekimlik).
Poster
57. DONMA M. M., Children, healthcare and communication, 1st International Children & Communication Conference 2004.
Davetli konuşmacı
58. DONMA M. M., Children’s health and environment in Turkey, 1st International Conference on Children’s Health and Environment, 1998, Amsterdam, Netherlands.
Poster
59. DONMA M. M., Clinical efficacy of nimesulide against paracetamol and acetylsalicylate for the treatment of headache in children with upper respiratory tract infections, Headache WORLD 2000, London, United Kingdom,.
Poster
60. DONMA M. M., Clinical efficacy of nimesulide against paracetamol and ibuprofen for the treatment of headache in children with upper respiratory tract infections, The 10th Congress of the International Headache Society IHC 2001, “Liberty from Headache , New York City, New York, USA.
Poster
61. DONMA M. M., Clinical efficacy of piracetam in treatment of breath – holding spells, XXII. International Congress of Pediatrics, 1998, Amsterdam, Netherlands.
Poster
62. DONMA M. M., Could children’s reactions to paediatric physical examination be related to socioeconomic status, which may affect mental health ?, 2nd International Mental Health Congress, King’s College London 2005.
Davetli konuşmacı
63. DONMA M. M., Counteracting Obesity: Healthy Nutrition for Children and Adolescents, 2nd International Congress on Food and Nutrition 2007 TUBITAK.
Davetli konuşmacı
64. DONMA M. M., C-reactive protein, fibrinogen and ferritin values in obese children with normal white blood cell count in the absence of anemia, 10th World Congress on Inflammation 2011.
Poster
65. DONMA M. M., Depression and Physiologically Essential Elements in Diet, Int Cong Naturopathic Med 2013.
Poster Erişim Linki
66. DONMA M. M., Dietary metals, phytochemicals and cancer, International Research Conference on Food, Nutrition and Cancer, Washington DC, 2003.
Poster
67. DONMA M. M., Effect of lithium carbonate treatment on the secondary neutropenia due to chemotherapy of children with malignancy, New Trends in Medicine ’90 (International Congress), 1990.
Poster
68. DONMA M. M., Effects of dietary habits and physical activity on weight in 4 to 12 years old children, 9th World Congress on Clinical Nutrition 2002 London, UK.
Poster
69. DONMA M. M., Element Speciation in Childhood and Pregnancy, 3 rd International Conference on Trace Element Speciation in Biomedical Nutritional and Environmental Sciences 2004 Munich.
Poster
70. DONMA M. M., Environmental factors, preterm delivery and low birth weight infants in Southeastern Turkey, International Symposium on Children’s Health and Environment 2002.
Poster
71. DONMA M. M., Ethical aspects of nutrition in children, 5th International Children and Communication Congress 2008.
Davetli konuşmacı
72. DONMA M. M., Evaluation of the responses to amoxicillin clavulanate twice daily versus thrice daily in the treatment of children with acute otitis media, Joint Congress / Congrés Joint: 34th Turkish Paediatric Association Congress / 6 éme TRANSMED de la Pédiatrie, 1998.
Poster
73. DONMA M. M., Evaluation of trace element profile of children from Turkey, Children at Risk (An international interdisciplinary conference), Bergen, Norway, 1992.
Poster
74. DONMA M. M., Fetal and Pediatric Nutrition, Trace Elements and Helicobacter Pylori, 2 nd International Federation of European Societies on Trace Elements and Minerals (FESTEM)Symposium 2004 Munich.
Davetli konuşmacı
75. DONMA M. M., Flavonoids and Cancer Prevention, Int Cong Naturopathic Med 2013.
Poster Erişim Linki
76. DONMA M. M., Hair zinc status within the network of micronutrients and mycotoxins in children with infection and protein energy malnutrition, The Micronutrient Forum Meeting 2007.
Poster
77. DONMA M. M., Hair zinc status within the network of micronutrients and mycotoxins in children with infection and protein energy malnutrition, The Micronutrient Forum Meeting 2007.
Davetli konuşmacı
78. DONMA M. M., Importance of creativity in forming life-style related to child nutrition, 7th International Children and Communication Congress 2010.
Davetli konuşmacı
79. DONMA M. M., Infant feeding and growth : A study on Turkish infants from birth to six months, XXII. International Congress of Pediatrics, 1998, Amsterdam, Netherlands.
Poster
80. DONMA M. M., Interactions between Iron and Microcystin Contamination in Foods and Food Supplements, 2nd International Congress on Food and Nutrition 2007 TUBITAK.
Poster
81. DONMA M. M., In vitro fertilization, antiinflammatory factors and total antioxidative capacity, 10th World Congress on Inflammation 2011.
Poster
82. DONMA M. M., Macrominerals and Trace Elements in Preeclampsia, a risk factor for Schizophrenia, International Mental Health Congress, King’s College London 2005.
Poster
83. DONMA M. M., Macrominerals, trace elements and immune system, XII. Ulusal İmmünoloji Kongresi, (Uluslararası Katkı ile)1991.
Poster
84. DONMA M. M., Macrosomia and Parameters related to Obesity, 5th National Conference on Obesity and Health 2009 Aston University, Birmingham, İngiltere/UK.
Poster
85. DONMA M. M., Macrosomia from the point of view of childhood obesity, 16th European Congress on Obesity ECO 2008.
Poster
86. DONMA M. M., Malnutrition, nutritional indıces and metals in hair: A view from a different perspective, FEBS Congress Molecules in Health & Disease 2006.
Poster
87. DONMA M. M., Noise exposure and headache, The 10th Congress of the International Headache Society IHC 2001, “Liberty from Headache, New York City, New York, USA.
Poster
88. DONMA M. M., Nutritional profile of obese children with low socioeconomic status in early period of life, 18th European Congress on Obesity 2011.
Poster
89. DONMA M. M., Obesity, Children, Youth and Media, 2nd International Children and Communication Congress 2006.
Davetli konuşmacı
90. DONMA M. M., Phytochemicals against Mycotoxins. Mycotoxin Problems in Turkey and Solution Efforts, 3rd Turkish National Mycotoxin Symposium. XIIth International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins 2007.
Davetli konuşmacı
91. DONMA M. M., Phytochemicals against Mycotoxins. Mycotoxin Problems in Turkey and Solution Efforts, 3rd Turkish National Mycotoxin Symposium. XIIth International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins 2007 TUBITAK.
Davetli konuşmacı
92. DONMA M. M., Phytochemical supplementation of breast milk against mycotoxin contamination and childhood obesity, 16th European Congress of Obesity. European Childhood Obesity Group (ECOG) 2008 Geneva, Switzerland.
Poster
93. DONMA M. M., Potential links between metals from parental smoking and childhood obesity, 16th European Congress of Obesity. European Childhood Obesity Group (ECOG). 2008, Geneva, Switzerland.
Poster
94. DONMA M. M., Prediction of birth weight by ultrasound in Turkish population, 1st Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS) and XIIth National Congress of Neonatology 2003.
Poster
95. DONMA M. M., Relationship between birth weight and maternal / paternal smoking, 1st Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS) and XIIth National Congress of Neonatology 2003.
Poster
96. DONMA M. M., Sleep Onset Latency and Obesity in Children, Int Cong Naturopathic Med 2013.
Poster Erişim Linki
97. DONMA M. M., Social aspects of malignancies in children at school, ESSOP 1999 Annual Congress of the European Society for Social Pediatrics School Health.
Poster
98. DONMA M. M., Some comments on the determination of the heat denaturation profiles of various hemoglobins, 2nd African, Mediterranean and Near East Congress of the International Federation of Clinical Chemistry, Cairo, Egypt, 1983.
Poster
99. DONMA M. M., Strategies to Prevent Obesity, 5th National Conference on Obesity and Health 2009 Aston University, Birmingham, İngiltere/UK.
Davetli konuşmacı
100. DONMA M. M., The effects of in vitro zinc addition upon antioxidative reductive capacity in obese children, 18th European Congress on Obesity 2011.
Poster
101. DONMA M. M., The Efficiency of Chelation-Antioxidant Coctail in Neonatal Hemochromatosis, Int Cong Naturopathic Med 2013.
Poster Erişim Linki
102. DONMA M. M., The Importance of Communication Related to Provision of Healthy Nutrition and Counteracting Obesity in Childhood: What are the Borders and Beyond ?, 6th International Children and Communication Congress 2009.
Davetli konuşmacı
103. DONMA M. M., The Importance of Social Services for the Interaction Between Marital Problems, Social and Physical Environment and Child Health, 1 st International Social Services Symposium 2006.
Davetli konuşmacı
104. DONMA M. M., The Influence of Feeding Patterns on Head Circumference among Turkish Infants During the First Six Months of Life, The 5th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology, 1996.
Poster
105. DONMA M. M., The Significance of Dietary Metals and Phytochemicals in Reducing the Risk of Helicobacter Pylori Infection, Int Cong Naturopathic Med 2013.
Poster Erişim Linki
106. DONMA M. M., Trace Elements and Obesity, 5th National Conference on Obesity and Health 2009 Aston University, Birmingham, İngiltere/UK.
Davetli konuşmacı
107. DONMA M. M., Trace elements: Could they be a possible solution to reduce mortality from suicide in depressed subjects ?, 2nd International Mental Health Congress, King’s College London 2005.
Davetli konuşmacı
108. DONMA M. M., Trace elements: Could they be a possible solution to reduce mortality from suicide in depressed subjects ?, 2nd International Mental Health Congress, King’s College London 2005.
Davetli konuşmacı
109. DONMA M. M., Trace elements in nutrition : instigators of apoptosis or carcinogenesis ?, 9th World Congress on Clinical Nutrition 2002.
Poster
110. DONMA M. M., Type 1 Diabetes Mellitus, 6th International Children and Communication Congress 2009.
Davetli konuşmacı
111. DONMA M. M., Weight Gain Associated with Formula Intake During Infancy as a Predictor of Obesity, Int Cong Naturopathic Med 2013.
Poster Erişim Linki
112. DONMA M. M., What is the contribution of breast feeding to maternal mental health ? Is it important ?, 2nd International Mental Health Congress, King’s College London 2005.
Poster
113. DONMA M. M., Zinc, copper and magnesium concentrations in hair of children from Southeastern part of Turkey, XI Session des Journees Medicales Balkaniques, 1989.
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. DONMA M. M., BALCI EKMEKÇİ Ö., EKMEKÇİ H., DONMA O., Çocuklarda Obeziteyi Etkileyen Marker’ların Değerlendirilmesi, Trakya Üniversiteler Birliği Proje Günleri (07.11.2017-08.11.2017).
Özet bildiri
2. DONMA M. M., Bilimsel Araştırma Basamakları ve Etik, Türk Tıp Öğrencileri Birliği (11.04.2017-11.04.2017).
Özet bildiri
3. DONMA M. M., Çocuk ve Gençlerde Madde Bağımlılığı, Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi (06.04.2017-06.04.2017).
Özet bildiri
4. DONMA M. M., Yeterli ve dengeli beslenme program ile kontrol altına alınan hipertansiyonlu bir olguda renal arter duplikasyonu ve vitiligonun nadir birlikteliği, 3. Trakya Bilim Şenliği (10.12.2016-11.12.2016).
Sözlü Bildiri
5. DONMA M. M., Sağlam çocuk polikliniğimizde takip edilen çocukların sosyo demografik özellikleri, 4. Uluslar arası katılımlı Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi (16.11.2016-19.11.2016).
Poster
6. DONMA M. M., Obezite, beslenmede güncel yaklaşımlar ve çocuk sağlığına etkileri, Yeterli ve dengeli beslenme ve hareketli yaşam kurulu (09.11.2016-09.11.2016).
Davetli konuşmacı
7. NALBANTOĞLU A., NALBANTOĞLU B., DONMA M. M., PAKETÇİ C., DEMİRKOL M., SAMANCI N., İzole ALT–AST yüksekliği nedeniyle tanı konulan bir Duchenne Müsküler Distrofi olgusu, 52. Türk Pediatri Kongresi (15.05.2016-19.04.2016).
Poster
8. NALBANTOĞLU A., NALBANTOĞLU B., DONMA M. M., SAMANCI N., Tekirdağ ilinde yaşayan allerjik rinit tanılı hastalarda allerji deri testi sonuçlarınn değerlendirilmesi, 52. Türk Pediatri Kongresi (15.05.2016-19.04.2016).
Poster
9. DONMA M. M., Obezite ve Metabolik Sendroma Yaklaşım, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu (05.05.2016-05.05.2016).
Sözlü Bildiri
10. DEMİRKOL M., DONMA O., DONMA M. M., Akut batının nadir fakat komplike bir nedeni: Over torsiyonu, 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (23.04.2016-25.04.2016).
Sözlü Bildiri
11. DEMİRKOL M., DONMA O., DONMA M. M., Bir olgu ile tip 1 diabetes mellitus, Çölyak hastalığı ve gastroözofageal reflü hastalığı birlikteliği, 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (23.04.2016-25.04.2016).
Poster
12. TUNÇKALE T., KARAARSLAN N., DEMİRKOL M., ÖZÇAĞLAYAN Ö., DOĞRU M., KURTOĞLU ÖZÇAĞLAYAN T. İ., DONMA O., DONMA M. M., Çocukluk çağında hidrosefalinin de eşlik ettiği serebral ve karaciğer kist hidatiğin nadir birlikteliği, 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (23.04.2016-25.04.2016).
Sözlü Bildiri
13. DEMİRKOL M., GÖKKUŞ T., DENİZ M., ALP R., AYDIN M., DONMA O., DONMA M. M., Metabolik sendromu olmayan morbid obez çocukta obstruktif uyku apne sendromu, 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (23.04.2016-25.04.2016).
Poster
14. DEMİRKOL M., DONMA O., DONMA M. M., Otozomal dominant ve otozomal resesif hastalıkları buluşturan bir fenomen: Akraba evliliği, 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (23.04.2016-25.04.2016).
Poster
15. DEMİRKOL M., DOĞRU M., ÖZÇAĞLAYAN Ö., KURTOĞLU ÖZÇAĞLAYAN T. İ., DONMA O., DONMA M. M., Tanısı geç konan nadir görülen bir klinik durum: Siringohidromiyeli, 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (23.04.2016-25.04.2016).
Poster
16. DONMA M. M., Çocuk Hastalarda Enfeksiyon Hastalıklarında Antibiyotik Kullanımı, T.C. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü : Tekirdağ Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü-Birinci Basamak Hekimleri Enfeksiyon Eğitimi (21.04.2016-22.04.2016).
Davetli konuşmacı
17. DONMA M. M., Çocuklarda Enfeksiyon Hastalıklarında Antibiyotik Kullanımı, T.C. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü : Tekirdağ Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü - Birinci Basamak Hekimleri Enfeksiyon Eğitimi (19.04.2016-20.04.2016).
Davetli konuşmacı
18. DONMA M. M., Çocukluk Çağı Obezitesinde Son Yenilikler - Obezitenin yol Açtığı Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri, Ulusal Çocuk, Ergen Ve Yetişkin Obezitesi Kongresi (07.04.2016-10.04.2016).
Sözlü Bildiri
19. DONMA M. M., Bütün Kötü Alışkanlıklara Sıfır Tolerans, Kendimi Seviyorum Sağlığımı Koruyorum, Namık Kemal Üniversitesi Yeşilay Topluluğu (23.03.2016-04.05.2016).
Sözlü Bildiri
20. DONMA M. M., Ebeveynleri korkutan bir olgu: Derin yerleşimli infantil hemanjiom, 2. Trakya Bilim Şenliği (05.12.2015-06.12.2015).
Poster
21. DONMA M. M., Geç tanılı konjenital Morgagni hernisi olgusu, 2. Trakya Bilim Şenliği (05.12.2015-06.12.2015).
Poster
22. DONMA M. M., Metabolik Sendromlu morbid obez çocuklarda eritrositer parametrelerin değerlendirilmesi, 2. Trakya Bilim Şenliği (05.12.2015-06.12.2015).
Sözlü Bildiri
23. DONMA M. M., Nadir lokalizasyon gösteren kistik lenfanjioma: Takibinde enfekte olan bir yenidoğan olgu, 2. Trakya Bilim Şenliği (05.12.2015-06.12.2015).
Poster
24. DONMA M. M., Tip 1 diabetes mellitus tedavisinde yeni ufuklar, 2. Trakya Bilim Şenliği (05.12.2015-06.12.2015).
Sözlü Bildiri
25. DONMA M. M., Çocukluk çağı obezitesinde sistolik ve diastolik tansiyon değerleri ile insülin direnci ilişkisi, Obeziteye Klinik Biyokimyasal Yaklaşım Sempozyumu (15.10.2015-17.10.2015).
Poster
26. DONMA M. M., Aktif sigara içiciliği kadar dikkat edilmesi gereken çevresel sigara dumanının üçüncül içicilik yönünden ele alınması ve çocuk sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin vurgulanması, 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (15.05.2015-17.05.2015).
Poster
27. DONMA M. M., Akut ve nonspesifik semptomlar ile seyreden tüberküloz plörezi olgusu, NKÜ 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (15.05.2015-17.05.2015).
Poster
28. DONMA M. M., Astımlı çocuklarda deri prick testin önemi, NKÜ 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (15.05.2015-17.05.2015).
Poster
29. DONMA M. M., Curcuminin antikanserojenik etkisi, NKÜ 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (15.05.2015-17.05.2015).
Poster
30. DONMA M. M., Morbid obez iki çocuğun metabolik sendrom açısından farklı bir yaklaşımla değerlendirilmesi, NKÜ 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (15.05.2015-17.05.2015).
Poster
31. DONMA M. M., Osteosarkomlu bir vakaya yaklaşım, NKÜ 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (15.05.2015-17.05.2015).
Sözlü Bildiri
32. DONMA M. M., Sigara ve kanser, NKÜ 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (15.05.2015-17.05.2015).
Poster
33. DONMA M. M., Yedi yıl süreyle izlenen embriyonal rabdomiyosarkomlu bir olgunun değerlendirilmesi, NKÜ 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (15.05.2015-17.05.2015).
Sözlü Bildiri
34. DONMA M. M., Çocukluk çağında giderek artan ciddi bir sağlık problemi: Metabolik Sendrom - Morbid obezite ile birliktelik gösteren üç olgu ile birlikte öneminin irdelenmesi, 1.Trakya Bilim Şenliği, Trakya Üniversitesi (29.11.2014-30.11.2014).
Sözlü Bildiri
35. DONMA M. M., Çocukluk çağında tanı koymada özellik gösteren bölgemizde sıklığı yüksek önemli bir hematolojik hastalık: Talasemi taşıyıcılığı - Üç olgu ile birlikte kesin tanı, izlem ve genetik danışmanlık konularının değerlendirilmesi, 1.Trakya Bilim Şenliği, Trakya Üniversitesi (29.11.2014-30.11.2014).
Poster
36. DONMA M. M., Peryodik kronik karın ağrılı çocuklarda düşünülmesi gerekli önemli multisistemik bir hastalık: Ailevi Akdeniz Ateşi, 1.Trakya Bilim Şenliği, Trakya Üniversitesi (29.11.2014-30.11.2014).
Poster
37. DONMA M. M., Tanı koymada dikkat gerektiren çocukluk çağının belirgin büyüme ve gelişme geriliği nedeni olan bir malabsorbsiyon: Çölyak hastalığı - Üç olgu ile hastalığa olan önemin vurgulanması, 1.Trakya Bilim Şenliği, Trakya Üniversitesi (29.11.2014-30.11.2014).
Poster
38. DONMA M. M., Sigara ve Sağlığa Olan Olumsuz Etkileri Kütüphanesi, NKÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu (21.11.2014-23.11.2014).
Sözlü Bildiri
39. DONMA M. M., Yeterli - Dengeli Beslenme ve Obezite, NKÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu (21.11.2014-23.11.2014).
Sözlü Bildiri
40. DONMA M. M., Sigara ve Sağlık, NKÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu (23.10.2014-23.10.2014).
Sözlü Bildiri
41. DONMA M. M., Anne Sütü ve Klinik Önemi, TC SM HSM Bebek Dostu Hastane Sertifikasyonu (29.04.2014-29.04.2014).
Davetli konuşmacı
42. DONMA M. M., Sağlıklı Beslenme ve Aktif Yaşam Çalıştayı. NKU Tıp Fakültesi, Sağlıklı Beslenme ve Aktif Yaşam Çalıştayı. NKU Tıp Fakültesi (28.04.2014-28.04.2014).
Davetli konuşmacı
43. DONMA M. M., 06-18 Yaş Arası Çocuk Ve Gençlerde Cep Telefonu Kullanımının Ebeveynlere Ait Sosyoekonomik Düzeyler İle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi, NKÜ Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilim Günü (16.04.2014-16.04.2014).
Sözlü Bildiri
44. DONMA M. M., 06-18 Yaş Arası Çocuk ve Gençlerde Cep Telefonu Kullanımının Ebeveynlerine ait Çalışma Durumları ve Sosyokültürel Düzeyleri İle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi, NKÜ Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilim Günü (16.04.2014-16.04.2014).
Sözlü Bildiri
45. DONMA M. M., 06-18 Yaş Arası Çocuk ve Gençlerde Cep Telefonu Kullanımının, Ebeveynlerinin Cep Telefonu Kullanım Özellikleri İle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi, NKÜ Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilim Günü (16.04.2014-16.04.2014).
Sözlü Bildiri
46. DONMA M. M., 06-18 Yaş Arası Çocuk ve Gençlerde Cep Telefonu Kullanımının Fast-Food Tüketimi İle Olan İlgisinin Araştırılması, NKÜ Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilim Günü (16.04.2014-16.04.2014).
Sözlü Bildiri
47. DONMA M. M., 06-18 Yaş Arası Çocuk ve Gençlerde Cep Telefonu Kullanımının Fiziksel Aktivite Süresi Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması, NKÜ Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilim Günü (16.04.2014-16.04.2014).
Sözlü Bildiri
48. DONMA M. M., 06-18 Yaş Arası Çocuk ve Gençlerde Cep Telefonu Kullanımının Uyku Süresi Üzerine Olan Etkisi, NKÜ Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilim Günü (16.04.2014-16.04.2014).
Sözlü Bildiri
49. DONMA M. M., 06-18 Yaş Arası Çocuk ve Gençlerde Elektronik Aygıtlar ve Cep Telefonu Kullanımının Vücut Kitle İndeksi Üzerine Etkisi, NKÜ Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilim Günü (16.04.2014-16.04.2014).
Sözlü Bildiri
50. DONMA M. M., Araştırmadan Uygulamaya Eğitim Yoluyla Elde Edilen Bilginin Transferi, NKÜ Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilim Günü (16.04.2014-16.04.2014).
Sözlü Bildiri
51. DONMA M. M., Asemptomatik 12 Yaşında Kız Çocukta Bronşial Kist Olgusu, NKÜ Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilim Günü (16.04.2014-16.04.2014).
Sözlü Bildiri
52. DONMA M. M., Çocukluk Ve Adolesan Dönemde Doğal Tıp, NKÜ Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilim Günü (16.04.2014-16.04.2014).
Sözlü Bildiri
53. DONMA M. M., Doğal Tıbbın Tedavideki Önemi - Zona Zoster Örneği, NKÜ Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilim Günü (16.04.2014-16.04.2014).
Sözlü Bildiri
54. DONMA M. M., Vücutta Yaygın Mongol Lekesi ile Karakterize 21 Aylık Kız Çocuğu: Klinik Olarak Önemli mi ?, Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilim Günü (16.04.2014-16.04.2014).
Sözlü Bildiri
55. DONMA M. M., Dumansız Hava Sahası Çalıştayı. NKU Fen Edebiyat Fakültesi, Dumansız Hava Sahası Çalıştayı. NKU Fen Edebiyat Fakültesi (07.04.2014-07.04.2014).
Davetli konuşmacı
56. DONMA M. M., Sağlıklı Beslenme ve Aktif Yaşam Çalıştayı. NKU Ziraat Fakültesi, Sağlıklı Beslenme ve Aktif Yaşam Çalıştayı. NKU Ziraat Fakültesi (25.03.2014-25.03.2014).
Davetli konuşmacı
57. DONMA M. M., Dumansız Hava Sahası Çalıştayı. NKU Ziraat Fakültesi, Dumansız Hava Sahası Çalıştayı. NKU Ziraat Fakültesi (24.03.2014-24.03.2014).
Davetli konuşmacı
58. DONMA M. M., Dumansız Hava Sahası Çalıştayı. NKU Tıp Fakültesi, Dumansız Hava Sahası Çalıştayı. NKU Tıp Fakültesi (10.03.2014-10.03.2014).
Davetli konuşmacı
59. DONMA M. M., 6,5 yaşında intrakranyal kist hidatik olgusu, 56.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2012.
Poster
60. DONMA M. M., A Grubu beta – hemolitik streptokoklara bağlı akut üst solunum yolu infeksiyonlu çocuk hastalarda Azitromisin ve Eritromisin tedavisinin değerlendirilmesi, 11. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 1996.
Poster
61. DONMA M. M., A grubu beta-hemolitik streptokoklara bağlı akut üst solunum yolu infeksiyonlu çocuklarda klaritromisin ve penisilin V tedavisine alınan yanıtların değerlendirilmesi, XXXII. Türk Pediatri Kongresi, 1996 Pediatride Enfeksiyon.
Poster
62. DONMA M. M., A grubu streptokokların neden olduğu tonsillofarenjitli çocuklarda beş günlük sefuroksil aksetil tedavisi, 25. Pediatri Günleri 2003.
Poster
63. DONMA M. M., Ailevi Akdeniz Ateşi tanılı çocukların moleküler genetik açıdan değerlendirilmesi, 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2013.
Poster
64. DONMA M. M., Akustik çevrenin yaşamımızdaki önemi, 5. Ulusal Akustik Kongresi 2000.
Poster
65. DONMA M. M., Akut faz reaktanlarının idrar yolu enfeksiyonlarının lokalizasyonundaki değeri, XXXIV. Milli Pediatri Kongresi 1990.
Poster
66. DONMA M. M., Akut otitis medialı çocuklarda azitromisin ve amoksisilin/klavulanat tedavilerine alınana yanıtların değerlendirilmesi, 12. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 1997.
Poster
67. DONMA M. M., Akut Otitis Medialı Çocuklarda Klaritromisin ve Sefaklor Tedavisine Alınan Yanıtların Değerlendirilmesi, 18. Pediatri Günleri Ambulatuar Pediatri Kongresi 1996.
Poster
68. DONMA M. M., Akut sinüzitli çocuklarda azitromisin ve sefuroksim aksetil tedavilerine alınan yanıtların değerlendirilmesi, 13. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 1998.
Poster
69. DONMA M. M., Annenin gebelik sırasında sigara içmesinin yeni doğan bebeğin doğum ağırlığı üzerine etkisi, II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 2003.
Poster
70. DONMA M. M., Annenin sigara içmesinin ve çalışmasının emzirme süreleri üzerine olan etkileri, II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 2003.
Poster
71. DONMA M. M., Astımlı ve alerjik rinitli çocuklarda total IgE, CRP ve kan sayım parametrelerinin değerlendirilmesi, KBUD 8.Ulusal Kongresi 2012.
Poster
72. DONMA M. M., Atıflar ile İlgili Öneriler, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 6. Ulusal Sempozyumu - 2008, Ulusal Akademik Yayıncılık, TÜBİTAK ULAKBİM.
Davetli konuşmacı
73. DONMA M. M., Çocuk Kliniğinde izlenen brusellozisli olguların değerlendirilmesi, IV. Türkiye Hastane Mütehassısları (uluslararası katılımlı) Tıp Kongresi 1990.
Poster
74. DONMA M. M., Çocuklarda acil hipertansiyon tedavisinde sublingual nifedipin kullanımının yeri, XXXIV. Milli Pediatri Kongresi 1990.
Poster
75. DONMA M. M., Çocuklardaki A grubu beta-hemolitik streptokoklara bağlı akut üst solunum yolu infeksiyonlarında azitromisin ve penisilin V tedavisine alınan yanıtların değerlendirilmesi, 10. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 1995.
Poster
76. DONMA M. M., Çocuklardaki akut otitis mediada uygulanan klaritromisin ve amoksisilin/klavulanat tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması, XXXI. Türk Pediatri Kongresi 1995.
Poster
77. DONMA M. M., Çocuklardaki üst solunum yolu infeksiyonlarında fenoksimetil-penisilin ve amoksisilin+klavulanat tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması, 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 1990.
Poster
78. DONMA M. M., Çocuklarda obezitenin endotel fonksiyonları ve subklinik ateroskleroz üzerine etkisi, 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2013.
Poster
79. DONMA M. M., Çocuklarda üriner sistem infeksiyonlarında oral sefuroksim aksetil etkinliği, 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 1990.
Poster
80. DONMA M. M., Çocukluk Çağında Obezite’ nin Önlenmesinde Fiziksel Aktivite ile Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi, Sağlık Haftası, 2006.
Davetli konuşmacı
81. DONMA M. M., Çocukluk çağında stafilokoksik pnömoniler, 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 1990.
Poster
82. DONMA M. M., Depresyonun bazı biyokimyasal parametreler ve farmakolojik ajanlarla olan ilişkisinin şekil ile açıklanarak anlatımın güçlendirilmesi, Cerrahpasa Tıbbi Resim Günleri. 2008, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
Poster
83. DONMA M. M., Diyarbakır bölgesinde amebiazis ve giardiazis’te Metronidazol ve Ornidazol tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması, 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 1990.
Poster
84. DONMA M. M., Düşük doğum ağırlığı çocukluk çağında erken ateroskleroz için bir risk faktörüdür, 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2013.
Poster
85. DONMA M. M., DÜTF Çocuk Kliniğinde izlenen neonatal ve çocukluk çağı tetanozlu olguların değerlendirilmesi, XXXIV. Milli Pediatri Kongresi 1990.
Poster
86. DONMA M. M., Ebeveynlerin sigara içmesinin çocukluk çağı obezitesinin gelişmesi üzerine etkileri, 3. DETAE Günleri 2011.
Poster
87. DONMA M. M., Eser Elementler : Prooksidan ve Antioksidan Etkileri, Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 4. Ulusal Kongresi 2005.
Davetli konuşmacı
88. DONMA M. M., Eser elementler ve DNA hasarı, VII. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 2001.
Poster
89. DONMA M. M., Helicobacter pylori infeksiyonu ve bakır, SSK Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri 2004.
Poster
90. DONMA M. M., Helicobacter Pylorii ve çinko eksikliği, 25. Pediatri Günleri 2003.
Poster
91. DONMA M. M., Helicobacter pylori ve demir eksikliği, 47.Milli Pediatri Kongresi 2003.
Poster
92. DONMA M. M., Hiperbilirubinemili yenidoğanlarda genel özellikler ve tedavi, XXXIV. Milli Pediatri Kongresi 1990.
Poster
93. DONMA M. M., Komitelerin (Kurulların) Oluşturulması, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 6. Ulusal Sempozyumu - 2008, Ulusal Akademik Yayıncılık, TÜBİTAK ULAKBİM.
Davetli konuşmacı
94. DONMA M. M., Kreşe devam eden 2-5 yaş arası çocuklarda, üst solunum yolu enfeksiyonu sıklığının irdelenmesi, XXXVIII. Türk Pediatri Kongresi 2002.
Poster
95. DONMA M. M., Malignansili çocuklarda serum früktozamin ve lipid profilinin klinik önemi, V. Pediatrik Tümörler Kongresi 1989.
Poster
96. DONMA M. M., Nadir görülen bir birliktelik: FMF ve tip 1 diyabet, 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2013.
Poster
97. DONMA M. M., NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran çocuklarda idrar örneklerinden izole edilen etkenler ve antibiyotik direnç oranları, 1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2011.
Poster
98. DONMA M. M., Obez çocuklarda pasif sigara içilmesinin tiroid fonksiyonları üzerine etkisinin cinsiyete göre değerlendirilmesi, 3. DETAE Günleri 2011.
Poster
99. DONMA M. M., Obezite ve beslenme alışkanlığının ortalama trombosit hacmi ve diğer trombosit indekslerine etkisi, XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi 2013.
Davetli konuşmacı
100. DONMA M. M., Oksidan Stress ve İmmün Sistem, 14. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Kongre Kitabı 1997.
Poster
101. DONMA M. M., Okul öncesi çocuklarda enjeksiyondan kaynaklanan ağrıya cevapta ebeveyn özellikleri, 19. Pediatri Günleri “Çocuk ve Adolesan Hastalıklarına Psikososyal Yaklaşım Kongresi 1997.
Poster
102. DONMA M. M., Okul öncesi çocuklarda pasif sigara içiminin solunum semptomları üzerine etkisi, 1. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi 2000.
Poster
103. DONMA M. M., Pediatride HPLC kullanımına ilişkin son gelişmeler, HPLC ve diğer separasyon teknikleri ulusal sempozyumu 2003.
Davetli konuşmacı
104. DONMA M. M., Pediatrik akut otitis medianın değerlendirilmesinde infrared timpanik termometre, SSK Bakırköy 10. Çocuk Sağlığı Günleri 2002.
Poster
105. DONMA M. M., Pediatrik malignansili ateşli nötropenik hastalarda sefotaksim + amikasin kombinasyonunun etkinliği, 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 1990.
Poster
106. DONMA M. M., Pediatrik malignansili febril nötropenik hastalarda ampirik antibiyotik tedavisinde mezlosillin + amikasin ve seftazidim + amikasin etkinliğinin karşılaştırılması, XXXIV. Milli Pediatri Kongresi 1990.
Poster
107. DONMA M. M., Pediatrik yoğun bakım, kan transfüzyonu ve eritropoietin, Şişli Etfal Tıp Günleri 6. Kongresi 2004.
Poster
108. DONMA M. M., Pediatrik yoğun bakım, oksidanlar ve antioksidan tedavi, Şişli Etfal Tıp Günleri 6. Kongresi 2004.
Poster
109. DONMA M. M., Pediatrik yoğun bakım ve demir ile ilgili problemler, Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri 2004.
Poster
110. DONMA M. M., Preterm üç yenidoğana uygulanan konservatif yaklaşımlarımız, 47.Milli Pediatri Kongresi 2003.
Poster
111. DONMA M. M., Sağlık Bilimleri ve Tıbbi Resim, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 6. Ulusal Sempozyumu - 2008, Ulusal Akademik Yayıncılık, TÜBİTAK ULAKBİM.
Davetli konuşmacı
112. DONMA M. M., Sandifer sendromu olan 9 aylık bir vaka sunumu, 56.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2012.
Poster
113. DONMA M. M., Sık kan transfüzyonu yapılan pediatrik maligniteli hastalarda HbsAg sıklığı, 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 1990.
Poster
114. DONMA M. M., Talasemi taşıyıcılığı ve demir eksikliği ayırıcı tanısında kullanılan indekslerin değerlendirilmesi, 56.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2012.
Poster
115. DONMA M. M., Tanısı ilk kez 3 yaşında konulan asemptomatik “patent duktus arteriozus” lu kız olgu, 56.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2012.
Poster
116. DONMA M. M., Tekirdağ ilinde yaşayan 6 ay–12 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı ve aşılanma durumları, 56.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2012.
Poster
117. DONMA M. M., Tıp eğitiminde başarı, UTEK 2001- II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi.
Poster
118. DONMA M. M., Tıpta görsel ögelerin kullanımı ve önemi, Cerrahpasa Tıbbi Resim Günleri. 2008, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
Poster
119. DONMA M. M., Tip I diabetli çocuklarda serum früktozamin ve lipid profilleri, 1989 Diabet Günleri 1989.
Poster
120. DONMA M. M., Trace Elements: Could they be a possible solution to reduce mortality from suicide in depressed subjects, İstanbul Üniversitesi Bilim Günleri, 2006.
Poster
121. DONMA M. M., Trombositopenisi olmayan bir Jacobsen sendromu olgusu, 56.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2012.
Poster
122. DONMA M. M., Uluslararası Rekabet ve Puanlama, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 6. Ulusal Sempozyumu - 2008, Ulusal Akademik Yayıncılık, TÜBİTAK ULAKBİM.
Davetli konuşmacı
123. DONMA M. M., Whole cell veya acellular boğmaca aşısı içeren beşli karma aşının 18. ay uygulamasında ortaya çıkan lokal ve yan etkilerin karşılaştırılması, 24. Pediatri Günleri 2002.
Poster
124. DONMA M. M., Yazarlara Notlar ile İlgili Sınırlandırmalar, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 6. Ulusal Sempozyumu - 2008, Ulusal Akademik Yayıncılık, TÜBİTAK ULAKBİM.
Davetli konuşmacı
125. DONMA M. M., Yenidoğan bebekler ve doğumların klinik özellikleri, 47.Milli Pediatri Kongresi 2003.
Poster
126. DONMA M. M., Yenidoğanda over kisti, 56.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2012.
Poster
127. DONMA M. M., Yenidoğan döneminde beyazküre, immatür nötrofil, total nötrofil, lenfosit, monosit, ve eozinofillerin normal değerleri, XXXIV. Milli Pediatri Kongresi 1990.
Poster
128. DONMA M. M., Yenidoğanın ebeveynlerinin demografik özellikleri, 47.Milli Pediatri Kongresi 2003.
Davetli konuşmacı
129. DONMA M. M., Yenidoğanın emerken veya yatarken kapiller kan alımı sırasındaki ağlama sürelerinin değerlendirilmesi, 40.Türk Pediatri Kongresi 2004.
Poster
130. DONMA M. M., Yenidoğanın hiperbilirubinemisinde fenobarbital tedavisinin etkinliği, XXXIV. Milli Pediatri Kongresi 1990.
Poster
Editörlükler
1. American Journal of Integrative Agricultural Sciences, Yayın Yeri: joupublications – Bloomfield NJ, USA (22.05.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
2. American Journal of Pharmacy and Pharmacology (AASCIT), Yayın Yeri: ajpharm – New York NY, USA (01.02.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
3. American Research Journal of Internal Medicine (ARJ), Yayın Yeri: arjonline - Chicago IL, USA (11.01.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
4. Anesthesia Critical Care – Houston, TX, USA, Yayın Yeri: fortunejournals (07.09.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
5. Annals of Clinical Diabetes and Endocrinology, Yayın Yeri: Remedy Publications –Belmont, USA (18.06.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
6. Annals of Gynecology and Obstetrics Research, Yayın Yeri: Remedy Publications –Belmont, USA (13.02.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
7. Annals of Nutrition and Dietetics, Yayın Yeri: opensorcesjournals –Delaware, USA (22.05.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
8. Annals of Pediatric Research, Yayın Yeri: remedypublicationsonline – Belmont CA, USA (14.01.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
9. Anti-Inflammatory Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry, Yayın Yeri: benthameditorial – Sharjah, U.A.E (07.04.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
10. ARC Journal of Pediatrics, Yayın Yeri: Academians’ Research Center – ARC publications pvt. ltd. – Ongole, Andhra Pradesh, İndia (22.05.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
11. Asploro Journal of Pediatrics and Child Health – pediatricsoa - India – 28/11/2018, Yayın Yeri: pediatricsoa (20.11.2018-).
Uluslararası Dergi
12. Bentham Science Publishers, Yayın Yeri: scholarly-ebooks83 - Sharjah, U.A.E (18.05.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
13. Business Administration and Management, Yayın Yeri: enpress-publisher- Gavin publishers - Lisle, IL, USA (15.01.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
14. Cell Biology Science PG – cellbiologyjournal – sciencepublishinggroup - New York NY USA - 09/10/2018, Yayın Yeri: sciencepublishinggroup (20.11.2018-).
Uluslararası Dergi
15. Clinical Medicine Research, Yayın Yeri: Biomedical sciences Science publishing group – New York NY, USA (13.02.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
16. Clinics in Pediatrics, Yayın Yeri: pediatricsclinjournals – Belmont CA, USA (11.06.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
17. CPQ Medicine, Yayın Yeri: cientperiodique –Toronto, Ontario, Canada (05.06.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
18. Current Biomarkers – Benthamscience, Yayın Yeri: Bentham Science Publishers – benthamopeneditorial - Sharjah, U.A.E (08.05.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
19. Drug Metabolism, Yayın Yeri: Bentham Science Publishers – scholarly-ebooks83 - Sharjah, U.A.E (09.05.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
20. Ecronicon Paediatrics, Yayın Yeri: ecpaediatricspublications – London, UK (06.02.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
21. Ecronicon Pulmonology and Respiratory Medicine, Yayın Yeri: ecpulmonologypublications – London, UK (22.01.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
22. Global Journal of Epidemiology, Yayın Yeri: researchjpedia – Sun Yat-Sen, China (10.06.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
23. Global Journal of Epidemiology and Public Health – (Associate Editor Editorial Board Member), Yayın Yeri: savvysciencepublisher (10.09.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
24. Global Scientific Library (GSL), Yayın Yeri: gslpublishers – California, USA (15.02.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
25. Global Scientific Research Journal of Obesity, Yayın Yeri: gsrjournals – Illinois, USA (29.01.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
26. HBSRA – Healthcare Biological Sciences Research Association – Chief Advisor – Manila Phippines, Yayın Yeri: eurasiaresearch (28.09.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
27. Infectious Diseases-Drug Targets, Yayın Yeri: Bentham Science Publishers – scholarly-ebooks83 - Sharjah, U.A.E (15.05.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
28. International Journal of Immunology, Yayın Yeri: helicsonline – Whittier CA, USA (26.03.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
29. International Journal of Orthopedics and Rehabilitation, Yayın Yeri: sciencepb – Rennes, France (04.05.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
30. International Journal of Orthopedics and Rehabilitation, Yayın Yeri: savvysciencepublisher (10.09.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
31. International Journal of Pregnacy and Child Birth, Yayın Yeri: medcraveonline – Edmond OK, USA (27.02.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
32. JNPRU _ Associate Editor / Co-Editor, Yayın Yeri: imppress, Yrd. Editör (22.09.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
33. Journal of Advancement in Pulmonology, Yayın Yeri: vagusinprosys – London, UK (18.04.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
34. Journal of Bioinformatics and Systems Biology – Houston, TX, USA, Yayın Yeri: bioinformaticspublisher (27.09.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
35. Journal of Clinical Diabetology and Care, Yayın Yeri: vividopenaccess – The Green Ste., USA (01.06.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
36. Journal of Clinical Research Case Reports, Yayın Yeri: gsljournal – Shui Wai, Hong Kong (22.01.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
37. Journal of Clinics in Pediatrics, Yayın Yeri: Elsevier - Maryland Heights, USA (15.06.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
38. Journal of Diabetes Updates, Yayın Yeri: oatsjournals (24.09.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
39. Journal of Drug Design and Medicinal Chemistry, Yayın Yeri: acisjournal – New York NY, USA (12.03.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
40. Journal of Frontiers in Drug, Chemistry and Clinical Research – London, UK/İngiltere, Yayın Yeri: oatextjournals (16.07.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
41. Journal of Immunulogical Sciences, Yayın Yeri: sciaccess publishers – MI - USA (01.02.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
42. Journal of Medicines Development Sciences, Yayın Yeri: Whioce publishing Pte. Ltd. – Whioce, Singapore (08.02.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
43. Journal of Molecular and genetic medicine, Yayın Yeri: omicsonline (25.09.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
44. Journal of Natural Products Research Updates, Yayın Yeri: lifesciencejpublications (22.06.2018-).
Uluslararası Dergi
45. Journal of Natural Products Research Updates – (Co-Editor Editorial Board), Yayın Yeri: ipmpress, Yrd. Editör (07.09.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
46. Journal of Neonatal Research and Pediatrics Care (JNRPC), Yayın Yeri: chembioepub – chembiopublishers – Troy MI, USA (26.04.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
47. Journal of Research Notes, Yayın Yeri: Remedy Publications – Chicago IL, USA (14.06.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
48. Journal of the International Association of Advanced Technology and Science (JIAATS), Yayın Yeri: jiaats (24.09.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
49. Molecular Imaging, Yayın Yeri: – infosagepub – Los Angeles, USA (20.04.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
50. Obesity and Nutritional Disorders, Yayın Yeri: Gavin international publishers - Lisle, IL, USA (18.01.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
51. Open Biology Journal, Yayın Yeri: journals-board - Bentham open – Sharjah, U.A.E (16.04.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
52. Open Journal of Asthma, Yayın Yeri: peertechz publications pvt. ltd. – Lodz, Poland (30.05.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
53. Open Medicine Journal, Yayın Yeri: Bentham open – Sharjah, U.A.E (15.02.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
54. Pediatrics discipline of Clinics in Medicine Journal, Yayın Yeri: medtextjournals – Chicago IL, USA (28.02.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
55. Phab Linx Journal of Diabetes W St Moritz Lane Surprise, AZ, USA, Yayın Yeri: phablinkxjournals (03.07.2018-).
Uluslararası Dergi pub med
56. Pharmatical Research, Yayın Yeri: enpress-publisher – EnPress Publisher LLC. – New York NY USA (19.06.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
57. Preventive Medicine Research, Yayın Yeri: pisco med publishing pte. Ltd. – Pisco, Singapore (21.05.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
58. Science PG, Yayın Yeri: journalofcivileng - Science publishing group – New York NY, USA (24.01.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
59. SEJ Burns, Trauma and Intensive Care- – Sheelanagar / Visakhapatnam, Yayın Yeri: Scientific Exhalters (28.08.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
60. SM Journal of Pediatrics (SMJP), Yayın Yeri: smjournalspublications – Dover, USA (20.02.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
61. Syntax Journal of Case Reports - syntaxpublishers.net - USA-24/10/2018, Yayın Yeri: syntaxpublishers (20.11.2018-).
Uluslararası Dergi
62. The Clinical Oncologist, Yayın Yeri: medtextpublishers – Elsevier - Maryland Heights, USA (07.01.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
63. The General Surgeon Journal, Yayın Yeri: medtextonlineoa (06.08.2018-).
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
64. The Journal of Nutritional Therapeutics (JNT), Yayın Yeri: lifesciencegl –San Antonio TX, USA (01.06.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
65. The Open Biology Journal, Yayın Yeri: Bentham open - Bentham Science Publishers – scholarly-ebooks83 - Sharjah, U.A.E (17.04.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
66. Universal Journal of Oncology – Las Vegas, Nevada USA, Yayın Yeri: uapublication (25.09.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
67. Vaccines Vaccination Open Access, Yayın Yeri: Med Win publishers - VVOA- Troy MI USA (10.01.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
68. World Journal of Immunity and Immune System, Yayın Yeri: medtextpub – Chiago IL, USA (18.06.2018-).
Uluslararası Dergi pubmed
69. Advances in Obesity Treatment, Yayın Yeri: Elyns Publishing Group (05.04.2017-).
Uluslararası Dergi
70. Annals of Medical Case Reports, Yayın Yeri: Medcaserep (22.02.2017-).
Uluslararası Dergi
71. Annals of Pediatric Research Journal, Yayın Yeri: Remedy Publications (27.01.2017-).
Uluslararası Dergi
72. ARC Journal of Paediatrics, Yayın Yeri: ajpd.arc.org (03.08.2017-).
Uluslararası Dergi
73. BMJ Case Reports, Yayın Yeri: bmjcasereports (06.12.2017-).
Uluslararası Dergi Pub Med
74. Business Administration and Management, Yayın Yeri: Business Administration and Management (25.12.2017-).
Uluslararası Dergi Pub Med
75. ECPaediatrics (ECPE), Yayın Yeri: Ecronicon (15.05.2017-).
Uluslararası Dergi
76. EC Pulmonology and Respiratory Medicine Journal, Yayın Yeri: Ecronicon (08.06.2017-).
Uluslararası Dergi
77. Eurasia Research (Honorary Advisory Member of Scholarly Healthcare Biological Sciences Research Association, Yayın Yeri: hbsrapublishing (11.12.2017-).
Uluslararası Dergi Pub Med
78. Global Research Developmental Services, Yayın Yeri: grdspublishing (21.11.2017-).
Uluslararası Dergi Pub Med
79. Global Scientific Research Journal of Allergy and Asthma, Yayın Yeri: gsrjaapublishers (10.12.2017-).
Uluslararası Dergi
80. Global Scientific Research Journal of Pediatrics, Yayın Yeri: gsrcppublishers (10.12.2017-).
Uluslararası Dergi
81. Global Scientific Research Journals, Yayın Yeri: gsrjpublishing (16.11.2017-).
Uluslararası Dergi Pub Med
82. Inaugural Issues for Obesity and Nutritional Disorders, Yayın Yeri: Archives of Natural and Medicinal Chemistry (31.01.2017-).
Uluslararası Dergi
83. Japanese Clinical Medicine, Yayın Yeri: sagepublishing.com (09.10.2017-).
Uluslararası Dergi
84. Journal of Clinical Case Reports, Yayın Yeri: gslpublishers (20.07.2017-).
Uluslararası Dergi
85. Journal of Clinical Research and Case reports, Yayın Yeri: Gslpublishers (18.04.2017-).
Uluslararası Dergi
86. Journal of Diabetology and Clinical Endocrinology, Yayın Yeri: jdcepublishing (06.11.2016-).
Uluslararası Dergi Pub Med
87. Journal of International Medical Research, Yayın Yeri: Sagepub (30.03.2017-).
Uluslararası Dergi
88. Journal of Perinatology Pediatrics, Henry Publishing Group, Yayın Yeri: Henry Publishing Group (02.01.2017-).
Uluslararası Dergi Pub Med
89. Journal of Pulmonology and Respiratory Diseases, Yayın Yeri: medicalres.org (08.10.2017-).
Uluslararası Dergi
90. Journal of Pulmonology and Respiratory Research, Yayın Yeri: clinicalmedicaljournals.com (06.07.2017-).
Uluslararası Dergi
91. Journal of Scientific Achievements, Yayın Yeri: Journal of Scientific Achievements (10.01.2017-).
Uluslararası Dergi
92. MED ONE, Yayın Yeri: Qingres (22.06.2017-).
Uluslararası Dergi
93. Open Journal of Asthma, Yayın Yeri: peertechz.com (18.08.2017-).
Uluslararası Dergi
94. OPR Science Updates in Nutritional Disorders and Therapy, Yayın Yeri: Prscience (30.03.2017-).
Uluslararası Dergi
95. Otolaryngology, Yayın Yeri: gavinpublishers (01.09.2017-).
Uluslararası Dergi
96. SM Chronic Diseases, Yayın Yeri: smjournals.org (04.07.2017-).
Uluslararası Dergi
97. SM Journal of Pediatrics, Yayın Yeri: SM Online Scientific Resources LLC (03.03.2017-).
Uluslararası Dergi
98. SRL HIV/AIDS and Clinical Resarch, Yayın Yeri: Scireslit (18.04.2017-).
Uluslararası Dergi
99. Virology and Immunology Journal, Yayın Yeri: medwinpublishers (02.10.2017-).
Uluslararası Dergi
100. Virology Immunology Journal, Yayın Yeri: Medwin Publishers, USA, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi
101. ARC Journal of Paediatrics, Yayın Yeri: ARC Journal of Paediatrics, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi
102. GAVIN JOURNAL OF PEDIATRICS, Yayın Yeri: GAVIN PUBLISHERS, Yrd. Editör (06.04.2016-).
Uluslararası Dergi
103. HENRY JOURNAL OF PERINATOLOGY & PEDIATRICS, Yayın Yeri: HENRY PUBLISHING GROUP (04.02.2016-).
Uluslararası Dergi
104. INTERNATIONAL JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL MEDICAL SCIENCES, Yayın Yeri: NKÜ, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2016-).
Uluslararası Dergi
105. JACOBS JOURNAL OF OBESITY, Yayın Yeri: JACOBS PUBLISHERS, Yrd. Editör (01.01.2016-).
Uluslararası Dergi
106. Journal of Paediatric Care Insight, Yayın Yeri: Journal of Paediatric Care Insight, Konuk Editör.
Uluslararası Dergi
107. Journal of Pediatrics and Neonatal Biology, Yayın Yeri: opast international (22.08.2016-).
Uluslararası Dergi Pub Med
108. Journal of Pulmonology, Yayın Yeri: Journal of Pulmonology, Konuk Editör.
Uluslararası Dergi
109. Journal of Pulmonology and Respiratory Research, Yayın Yeri: Journal of Pulmonology and Respiratory Research, Konuk Editör.
Uluslararası Dergi
110. NORTHERN CLINICS OF ISTANBUL, Yayın Yeri: KUZEY KLINIKLERİ, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2016-).
Uluslararası Dergi
111. Pediatrics & Neonatal Biology, Yayın Yeri: Pediatrics & Neonatal Biology, Konuk Editör.
Uluslararası Dergi
112. PLOS ONE, Yayın Yeri: PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE, Yrd. Editör (25.02.2016-).
Uluslararası Dergi
113. SM JOURNAL OF PEDIATRICS, Yayın Yeri: SM ONLINE PUBLISHERS LLC, Yayın Kurulu Üyeliği (23.02.2016-).
Uluslararası Dergi
114. Updates in Nutritional Disorders and Therapy, Yayın Yeri: Updates in Nutritional Disorders and Therapy, Konuk Editör.
Uluslararası Dergi
115. ACADEMICIANS´ RESEARCHCENTER ARC JOURNAL OF PEDIATRICS, Yayın Yeri: ARC PUBLICATION PVT LTD, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi
116. SM JOURNAL OF HEPATITIS RESEARCH AND TREATMENT, Yayın Yeri: SM ONLINE PUBLISHERS LLC, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi
117. SRL SCI RES LITERATURE & NEONATAL CARE, Yayın Yeri: SRL SCI USA, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi
118. Vitamins, Minerals And Metabolic Pathways İn Health And Diseases With a Special Chapter on Speciation: Vitamins, Macrominerals, Electrolytes, Trace Elements and Toxic Metals, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Yayını ISBN 978-975-404-890-2.
Uluslararası Kitap
119. Northern Clinics of Istanbul, Yayın Yeri: northernclinics Publisher –Istanbul, Turkey (12.06.2018-).
Ulusal Dergi googlescholar
120. TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, Yayın Yeri: ORTADOĞU YAYINCILIK, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2016-).
Ulusal Dergi
Yayın Hakemlikleri
1. Northern Clinics of Istanbul, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Pub Med
2. Journal of Clinical Research and Case Reports, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Journal of Medical and Biological Science Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
4. Journal of Northern Clinics, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Pub Med
5. SM Journal of Pediatrics, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
6. Ecronicon Pediatrics (ECPE), Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi
7. Turkish Clinics Journal of Case Reports, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Pub Med
8. Henry Journal of Perinatology and Pediatrics, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
9. International Journal of Basic and Clinical Medicine, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
10. Journal of Asthma, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
11. SM Journal of Pediatrics, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
12. Journal of Immunological Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
13. Journal of Pediatric Neurology Journal of Pediatric Neurology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
14. Basic Research Journal of Microbiology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
15. International Children and Communication Congress, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
16. Ultrasound in Medicine and Biology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
17. Social Science and Medicine Social Science and Medicine Social Science and Medicine Social Science and Medicine Social Science and Medicine Social Science and Medicine, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
18. Medical Science Monitor, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
19. American Academy of Pediatrics, Pediatrics, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
20. Journal of Tropical Pediatrics, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
21. Journal of Perinatology and Pediatrics, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
22. EC Pulmonology and Respiratory Medicine Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
23. Ecronicon Paediatrics (ECPE), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
24. Ecronicon Paediatrics (ECPE), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
25. Ecronicon Paediatrics (ECPE), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
26. Virology Immunology Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Pub Med
27. Journal of Immunulogical Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
28. SM Journal of Pediatrics, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
29. International Journal of Pregnancy and Childbirth, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
30. Academic Research Journal of Agricultural Science and Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
31. Journal of Neonatal Research and Pediatric Care, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
32. Journal of Pulmonology and Respiratory Disease-Scholarly Journals, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
33. Journal of Tropical Pediatrics, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
34. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Türk Atıf Dizini
35. Namık Kemal Medical Journal, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi TR DİZİN
36. TUBİTAK - Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi ULAKBİM
Ulusal Projeler
1. Pediatrik obezitede adipokin indekslerinin değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 21.03.2017-04.12.2017.
2. Pediatrik Obezitede Adipokin Indekslerinin Değerlendirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 21.03.2017-Devam Ediyor.
3. Eosinophils and platelets: Players of the game in morbid obese boys with metabolic syndrome?, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 09.02.2017-31.10.2017.
4. Eosinophils and Platelets Players of the Game in Morbid Obese Boys with Metabolic Syndrome, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 09.02.2017-Devam Ediyor.
5. Metabolik sendromlu ve obez çocuklarda lipid parametrelerine ilişkin oranlar ile obezite indeksleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.02.2017-10.10.2017.
6. Metabolik sendromlu ve obez çocuklarda lipid parametrelerine ilişkin oranlar ile obezite indeksleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.02.2017-Devam Ediyor.
7. Obez Çocuklarda Demir Metabolizması İle İlgili Parametrelerin Değerlendirilmesi. NKUBAP.02.TU.18.153 - 2018 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.01.2017-27.08.2018.
8. Laboratory Indices in Late Childhood Obesity: The Importance of DONMA Indices İÜ-BAP UDP-20519, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 15.02.2016-26.12.2016.
9. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerde orexin, nöropeptid Y ve ghrelin düzeylerinin incelenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 05.01.2016-Devam Ediyor.
10. The importance of erythrocyte parameters in obese children IU UDP 51979, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 26.02.2015-26.06.2015.
11. Polikistik Over Sendromunda Anjiogenez ve Enflamasyon Arasındaki Moleküler Bağlantılar - İÜ BAP 38221, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 07.04.2014-01.04.2016.
12. Obez Çocuklarda Endotel Disfonksiyonunun Değerlendirilmesi (BAP) Proje NO: NKUBAP.00.20.AR.13.11., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 19.12.2013-14.07.2015.
13. 6-14 yaş arası enurezis nokturna tanısı alan hastalarda co-peptin ve anti-diüretik hormon düzeyleri, DİĞER, Araştırmacı.
14. Association of Headaches and the Metals, ARAŞTIRMA PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).
15. Dietary Metals, Phytochemicals and Cancer, BAP, Araştırmacı.
16. Trace Element Speciation in Childhood and Pregnancy, BAP, Araştırmacı.
17. Trace Elements: Could They be a Possible Solution to Reduce Mortality from Suicide in Depressed Subjects ?, DİĞER, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).
18. Çocuklarda Çinkonun Oksidan Hasar ve Antioksidan Kapasite Üzerine Etkileri, DİĞER, Araştırmacı.
19. Obez çocuklarda angiopoietin-like protein 3, angiopoietin-like protein 4, angiopoietin-like protein 8 ve pentraxin 3 marker’larının değerlendirilmesi, BAP, Proje Koordinatörü, Devam Ediyor.
20. 2-6 yaş obez ve astımlı çocukların periferik kanlarında CD4+ CD25+ ve foxP3 T regulator hücre düzeylerinin değerlendirilmesi, BAP, Proje Koordinatörü, Devam Ediyor.
21. Invitro fertilizasyon, antienflamatuvar faktörler ve total antioksidan kapasite, BAP, Araştırmacı.
22. Çocuklarda obeziteyi etkileyen marker’ların değerlendirilmesi, BAP, Proje Koordinatörü, Devam Ediyor.
Ödüller
1. TEŞEKKÜR BELGESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, 2006.
2. TEŞEKKÜR BELGESİ, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ, 2006.
3. YUNUS EMRE ÖDÜLÜ, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, 2001.
4. BİLİMSEL ÇALIŞMA YARIŞMASI, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, 1992.
5. İDARİ HİZMET TAKDİR BELGESİ, 123.JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI, 1988.
6. TIP FAKÜLTESİ DÖNEM BİRİNCİLİĞİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, 1982.
Üyelikler
Jacobs Journal of Obesity, Danışman, 2015-.
Jacobs Journal of Obesity, Danışman, 2015-.
Tekirdağ Valiliği İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurul Üyeliği, Üye, 2014-.
Namık Kemal Üniversitesi Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu, Üye, 2014-.
Namık Kemal Üniversitesi Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu, Üye, 2014-.
Tekirdağ Valiliği İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurul Üyeliği, Üye, 2014-.
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü – Türkiye’nin Tütün Kontrolündeki Başarısı ve 2012 Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Sonuçları Tanıtım Toplantısı, Üye, 2013-.
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü – Türkiye’nin Tütün Kontrolündeki Başarısı ve 2012 Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Sonuçları Tanıtım Toplantısı, Üye, 2013-.
NKÜ Rektörlüğü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Üye, 2013-.
NKÜ Rektörlüğü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Üye, 2013-.
NKÜ Öğrencileri ile “Dumansız Kampus Hareketi”, Üye, 2012-.
NKÜ Öğrencileri ile “Dumansız Kampus Hareketi”, Üye, 2012-.
NKÜ Öğrencileri ile “Sağlıklı Beslenme & Aktif Yaşam Hareketi”, Üye, 2012-.
NKÜ Öğrencileri ile “Sağlıklı Beslenme & Aktif Yaşam Hareketi”, Üye, 2012-.
Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü “Tütün Kontrol Kurulu”, Üye, 2011-.
Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü “Yeterli ve Dengeli Beslenme & Hareketli Yaşam Kurulu, Üye, 2011-.
Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü “Tütün Kontrol Kurulu”, Üye, 2011-.
Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü “Yeterli ve Dengeli Beslenme & Hareketli Yaşam Kurulu, Üye, 2011-.
Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol (GARD) İl Kurulu, Üye, 2011-.
Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol (GARD) İl Kurulu, Üye, 2011-.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi “Smoke Free İstanbul Projesi” Danışma Kurulu, Üye, 2009-.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi “Smoke Free İstanbul Projesi” Danışma Kurulu, Üye, 2009-.
International Children and Communication Congress & Childrens Films Festival Danışma Kurulu ve Bilimsel Komite, Üye, 2007-.
International Children and Communication Congress & Childrens Films Festival Danışma Kurulu ve Bilimsel Komite, Üye, 2007-.
Türk Pediatri Yeterlilik Kurulu, Üye, 2005-.
Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Danışman, 2005-.
Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Üye, 2005-.
Türk Pediatri Yeterlilik Kurulu, Üye, 2005-.
Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Danışman, 2005-.
Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Üye, 2005-.
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Üye, 2004-.
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Üye, 2004-.
Türkiye Milli Pediatri Derneği, Üye, 1991-.
Türk Pediatri Kurumu, Üye, 1991-.
Türkiye Milli Pediatri Derneği, Üye, 1991-.
Türk Pediatri Kurumu, Üye, 1991-.
MARQUIS WHO´S WHO IN THE WORLD, Üye, 1991-.
MARQUIS WHO´S WHO IN THE WORLD, Üye, 1991-.
Katıldığı Kurslar
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SERTİFİKASYON VE AKREDİTASYON KURSU, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 02.10.2017-06.10.2017.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Morbid obez çocuklarda hemogram değerlerinin cinsiyet açısından değerlendirilmesi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 17.03.2016-27.10.2016.
Metabolik Sendromlu ve Metabolik Sendromsuz Morbid Obez Çocuklarda İnsulin Direnci Profilinin Değerlendirilmesi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 17.03.2016-27.10.2016.
Metabolik Sendromlu Morbid Obez Çocuklarda Hematolojik Parametrelerin Kız ve Erkek Cinsiyet Temelindeki Farklılıklarının Değerlendirilmesi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 17.03.2016-27.10.2016.
Acil Birime Başvuran 0-18 yaş arası çcuklara aitdemografik, anamnestik, klinik, radyolojik ve laboratuvar özelliklerin prospektif değerlendirilmesi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 09.04.2015-27.10.2016.
Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısı Açısından Bilateral Kalça Ultrasonografisi Yapılan Bebeklerin Değerlendirilmesi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 09.04.2015-27.10.2016.